Elektroniska tjänster

Kuksa

Kuksa är det medlemsregister som Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry upprätthåller. Enligt personuppgiftslagen (1999/523) kan uppgifterna enbart användas för föreningens verksamhet och inte utlämnas för andra ändamål, t.ex. kommersiellt bruk.

Scoutkårerna är registrerade föreningar som enligt föreningslagen bör ha en förteckning över föreningens medlemmar. Det är kårstyrelsen som ansvarar över att föreningens medlemsregister är uppdaterade, i praktiken är det oftast kårsekreteraren eller medlemsregisteransvariga som hand har denna uppgift.  Det är oerhört viktigt att medlemsregistret Kuksa alltid är uppdaterat, bl.a. gäller scoutförsäkringen enbart för de medlemmar som finns inskrivna i Stigen (som ”medlemstyp 1/1-jäsen”).

Det är även viktigt att ni fyller i de ledaruppdrag som era kårledare har inom kåren (kårchef, vicekårchef, sekreterare, utbildningsansvarig etc.). Detta eftersom FiSSc grupper av förtroendevalda allt oftare använder sig av direkt informationsutskick per post och e-post till den person inom kåren som innehar en viss uppgift.

Medlemsregistret Kuksa hittar ni på adressen https://kuksa.partio.fi 
Logga in med ditt användarnamn och lösen. 

Tältet

Tältet (Teltta) är Finlands Scouters elektroniska dokumentarkiv. Här har alla FiSSc grupper sina viktiga dokument, t ex mötesprotokoll och bilagor till föredragningslistorna. Förtroendevalda får sitt lösenord till Tältet av Frida Lundberg (fornamn.efternamn@scout.fi). När du fått ditt lösenord kan du stiga in i Tältet på adressen https://teltta.partio.fi/fissc Du kan också använda tält-ikonen längst ned till vänster här på FiSScNät.

Scoutmail

Förtroendevalda har möjlighet att få en scout-epostadress (förnamn.efternamn@scout.fi), för att kunna sköta sin scoutrelaterade epostkommunikation på ett smidigt och representativt sätt. Din scout.fi-adress får du av Frida Lundberg (fornamn.efternamn@scout.fi).

BilagaStorlek
SnabbmanualKUKSA.pdf692.04 kB
Kuksan käyttöohjeet_LIPPUKUNTA_20.08.2014 (1).pdf3.05 MB
KUKSAföräldraInfo.doc9.12 MB
Evenemangsfakturering.pdf954.94 kB
Evenemang i Kuksa.pdf2.22 MB
Anmälningsdirektiv kuksa.pdf1.34 MB