Styrelsen

Styrelsen ansvarar för hela förbundets verksamhet och styrelsemedlemmarna är redovisningsskyldiga inför föreningsmötena.  För att koordinera den mängd av verksamhet som sker inom förbundet har man gjort en intern arbetsföredelning.

Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning 2014

Hanna Wassholm, scoutchef
  • FS svenskspråkiga verksamhet
  • arbetsgivarfrågor
Jenna Ahlmark vice scoutchef
Maya Hänninen, utbildningsansvarig och utbildningsgruppens ordförande
Malin Lindholm, ekonomiansvarig och ekonomigruppens ordförande
Miivi Selin, förbundsrådets ordförande (regionutskotten)
Janina "Jansko" Taimitarha, regiongruppens ordförande (regioninstruktörerna)
Iia Palovaara, kommunikationsgruppens ordförande
Crista Åberg, programansvarig och programgruppens ordförande
Jonna Sahala, verksamhetsledare

Skicka mail till styrelsen: styrelsen(a)list.fissc.fi

Styrelsens blogg

 

Arbetsutskottet

Styrelsens arbetsutskottet förbereder styrelsemöten. Arbetsutskottet besluter i frågor rörande representation, stipendier, ansökningar av utmärkelsetecken, löpande ekonomiska ärenden understigande 2.000 € samt löpande administrativa ärenden av mindre betydelse. Arbetsutskottet ansvarar för att kanslifunktionen fungerar på bästa möjliga sätt. Arbetsutskottet fattar beslut i anställnings- och övriga personalfrågor. Utskottet består i regel av scoutchefen, vice scoutchefen och verksamhetsledaren.

Sammansättning

Hanna Wassholm, ordförande
Jenna Ahlmark
Malin Lindholm

Jonna Sahala sekreterare

 

 

Finans- och Administrationsutskottet

Finans- och administrationsutskottet övervakar förbundets ekonomi, behandlar förslag till budget och bokslut samt kommer med utlåtande om förbundets förmögenhetsförvaltning.  Dessutom stöder utskottet styrelsen i större administrativa frågor.