Scoutposten

Scoutposten är Finlands Svenska Scouter r.f:s medlemstidning. Tidningen började utkomma år 1918. I tidningen kan man läsa artiklar om olika scoutäventyr, få info om kommande evenemang samt samla tips och idéer för den egna verksamheten.

Scoutpostens läsare utgörs av ca 5 500 scouter i hela svenskfinland samt deras familjer. Tidningen görs av en redaktion som förutom redaktionssekreteraren består av scouter.

Utgivning 2013

Nr DL Utkommer
1 9.1 v 7
2 20.2 v 13
3 3.4 v 19
4 7.8 v 37
5 18.9 v 43
6 30.10 v 49

 

Vill du bidra till Scoutposten?

Om du vill sända in material till Scoutposten, skicka då din text som en word-fil och foton med hög resolution som separata jpg-bilagor till e-postadressen scoutposten@fissc.fi. Eller skicka det till redaktionssekreterare Kate Lönnberg: fornamn.efternamn@scout.fi
 eller Scoutposten, Finlands Svenska Scouter, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors.

Om du tycker om att skriva och känner att just du kunde vara en av redaktörerna i Scoutposten, hör av dig till samma adress! 

 

Adressändringar
Kom ihåg att meddela då din adress har ändrats. Adressändringen kan du skicka till Frida Lundberg, fornamn.efternamn@scout.fi.

 

Vill du prenumenera på Scoutposten?
För andra än medlemmar kostar en årgång av Scoutposten 10 euro. Prenumerationen kan beställas via Frida Lundberg, fornamn.efternamn@scout.fi.