Utfärder och natur

Varje scout har möjligheten att delta i mångsidig frilufts- och naturverksamhet, som en del av scoutprogrammet för hans egen åldersgrupp.

I verksamheten läggs vikt på att trivas i naturen och att njuta av den; naturen skall inte endast vara en omgivning för tekniska och fysiska prestationer.