Tävlingar

Varför tävla?
Scoutfärdighestävlingar är scoutprogram som bäst. De erbjuder utmaningar och en möjlighet att utvecklas inom alla åldersgrupper. 

  • Vi-andan i patrullen ökar, likaså självförtroendet då man i en svår uppgift eller i en svår orientering märker att man lyckas.
  • Tävlingarna i naturen lär var och en att ta ansvar för naturen och att röra sig på naturens villkor.
  • Genom tävlingsuppgifterna får man en konkret nytta av de färdigheter man lärt sig på patrullmötena.
  • Bra tävlingsuppgifter utvecklar också kreativiteten, observationsförmågan och slutledningsförmågan. Dessutom sporrar de att ytterligare öka sina kunskaper. 

Scoutingens allmänna tävlingsverksamhet består av mästerskapstävlingar i patrullrådighet och orienteringstävlingar. Ansvaret för dessa ligger hos Finlands Scouters (FS) tävlingsgrupp. Förutom detta finns det t.ex. FM-tävlingar för scoutjollar som en del av sjöscoutverksamheten och vargungetävlingar inom vargungeverksamheten. Mästerskapstävlingar i patrullrådighet och orienteringstävlingar arrangeras både på kår-, distrikt- och riksnivå (FM-tävlingar). FM i patrullrådighet avgörs vid vinter-, vår- och hösttävlingar i sex olika serier. Orienteringstävlingarna är traditionellt uppdelade i olika åldersklasser. FS:s orienteringsmästerskap arrangeras en gång per år.

Tävlingar inom FiSSc 

 

Mästerskap i patrullrådighet – vad är det?
Mästerskapstävlingen i patrullrådighet är en på scoutprogrammet baserad patrullterrängtävling. Tävlingarna är dag- eller nattutfärder, under vilka man rör sig i terrängen till fots eller skidor, som består av kontroller, där man utför olika uppgifter. Tävlingarnas uppgift är att stöda utvecklingen av patrullens känsla av gemenskap, samt via tävling testa gamla och lära ut nya scoutfärdigheter. Under tävlingarnas gång bör en äkta scoutanda råda.

Patrullrådighetstävlingarna är som utfärder där patrullen tillsammans kämpar med uppgifter som berör scoutfärdigheter och -kunskap. I de yngre serierna (orange och grön) motsvarar uppgifterna till sin svårighetsgrad tredje- och andraklass märkena. Förutom detta behöver man i tävlingarna allmän skolkunskap – i tävlingarna kan det frågas efter de mest vitt skilda saker! Man kan förbereda sig för tävlingarna genom de tips som ges i uppgiftsförteckningen, men för övrigt står alla på samma startlinje.

 

Viktigast är att vinna – eller?
Man får inte ta tävlandet för allvarligt. Naturligtvis skall en vinnare koras och någon kommer tyvärr på sista plats, men redan det att man kommer i mål och ha utfört uppgifterna är att vinna över sig själv. Patrullen tycker att den vunnit om den slagit kårens grannpatrull eller om det instrument man skulle konstruera faktiskt går att spela på. Stärkandet av patrullgemenskapen och de trevliga minnena från tävlingen är en vinst i sig – kanske det bästa av allt.

 

Tävlingsstadgar och att följa dem
Patrullrådighetstävlingarna regleras av detaljerade stadgar. För att klara sig igenom tävlingen behöver patrullen inte nödvändigtvis känna till stadgarna – arrangörerna håller reda på att de följs. För patruller som tävlar ofta kan det dock löna sig att bekanta sig med stadgarna, i vissa fall kan det vara till hjälp under tävlingens gång.

 

Serieindelning
I distriktens och FS:s mästerskapstävlingar (FM-tävlingar) tävlar man i olika serier baserade på ålder och kön. Flickorna tävlar i de orangea, blåa och bruna serierna, pojkarna i gröna, röda och gråa. Blandpatrullerna (både flickor och pojkar) tävlar i pojkserierna. Deltagarnas ålder räknas enligt åldern före tävlingsåret.

I de orangea och gröna serierna tävlar femmannalag som utgör en naturlig patrull inom kåren. Deltagarna är 10-16 år gamla. Patrullens sammanlagda ålder får vara högst 70 år.
Den blåa och röda seriens tävlingspatruller utgörs av fyramannalag, bestående av kårmedlemmar i åldern 14-18. Patrullens sammanlagda ålder får vara högst 64 år.
Den bruna och gråa seriens tremanna tävlingspatrull består av kårens minst 17 år gamla medlemmar. I dessa serier finns inga gränser för den sammanlagda åldern, inte heller någon övre åldersgräns.

Distriktens och FM-tävlingarna går av stapeln på hösten, vintern och våren. På vintern tävlar alla serier, på våren de orangea och gröna och på hösten de blåa, röda, bruna och gråa. Den orangea och gröna seriens tävlingar är dagstävlingar, de övriga seriernas räcker över natten.

Tävlingsvis (t.ex. i nationella eller kårtävlingar) kan även andra serier förekomma. Serieindelningen framgår då av tävlingskallelsen.