Kåren

Scoutkåren är en lokalförening för scouter inom ett särskillt område. Kåren är oftast en registrerad förening med egen administration och organisation. Kåren leds av en styrelse och en ordförande, som kallas för kårchef. De finlandsvenska kårerna är medlemmar i takorganisationen Finlands Svenska Scouter.

Storlek: Kårernas storlek varierar från ett tiotal medlemmar upp till över 200. Kårernas verksamhet och organisation varierar naturligtvis beroende på storlek, men det gör inte kvaliteten.

Flick-, pojk- och blandkårer: Majoriteten av de svenskspråkiga kårerna i Finland är blandkårer, det vill säga kårer som innehåller både flickor och pojkar. Flick- och pojkscoutkårer förekommer ofta i närheten av varandra och idkar ofta samarbete.

Sjö- eller landscouter: En sjöscoutkår är en kår som betonar sjöscouting i sin verksamhet. Segling ingår som en viktig del av verksamheten under sommarhalvåret, och på sommarlägren är segling och båtliv en självklar del av programmet.

I och med de finlandsvenska kårernas geografiska placering är en stor del av kårerna så kallade strandscoutkårer. Kårerna idkar sjöverksamhet i många former, men betonar inte sjöverksamheten starkare än den övriga verksamheten.