Scouting är

Scouting är äventyr och vänner, verksamhet ute och inne, gemenskap och att lära sig nytt genom att göra själv - under trygga förhållanden! I scouterna utvecklas individen i grupp.

Scouting är verksamhet för barn och ungdomar där var och en har möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Målsättningen är att hjälpa den enskilda scouten att växa, utvecklas och leva i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning. Idag finns det cirka 38 miljoner scouter i nästan alla världens länder.

Scoutverksamheten är:

  • frivillig
  • öppen för alla
  • självständig och partipolitiskt obunden
  • internationell

Scoutstigen har många olika skeden beroende på ålder och erfarenhet. De olika åldersgrupperna är:

 

Scouting i Finland

Scoutingen samlar 70 000 finländska barn och unga och ledare - det gör scoutingen till Finlands största barn- och ungdomsorganisation. Scoutverksamheten sker i de lokala kårerna. På svenska scoutar c. 5 000 personer och dessa finns i de 70 scoutkårer som är medlemmar i Finlands Svenska Scouter (FiSSc).

Scoutrörelsen grundades i England år 1907. I Finland har vi haft scouting i snart 100 år, den första dokumenterade verksamheten är från 1910 och det hela började i Finland på svenska!

Riksförbundet för scouting i Finland är Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (SP-FS) som samlar de finskspråkiga scoutdistrikten och Finlands Svenska Scouter under samma tak. Under www.partio.fi kan man läsa närmare om den finskspråkiga scoutorganisationen. Inom FiSSc är det funktionella förbundsarbetet organiserat i fyra regioner. 

Genom medlemskapet i SP-FS är alla scouter medlemmar av den internationella scoutrörelsen som i dagens läge har verksamhet i nästan alla länder. Man räknar med 38 miljoner medlemmar. Scoutrådet har fattat ett principbeslut om att alla scouter i Finland oberoende av kön ska höra till båda världsförbunden, WAGGGS och WOSM.

Scoutingen är öppen för alla och ett mål är att erbjuda scouting åt alla barn och unga som vill bli scouter.

Scouting är vänner och äventyr. Scouting stöder unga till att aktivt ta ansvar för sig själv och andra - att bli ansvarstagande samhällsmedborgare. I scouterna får man lagom stora utmaningar och de unga sporras till att utveckla sig själva både som individer och i grupp.