Kanslipersonalen

Om du har frågor gällande FiSSc och förbundets verksamhet är du välkommen att vända dig till din regionkoordinator eller till den svenskspråkiga personalen på Scoutstationen i Helsingfors!                       

Finlands Svenska Scouter rf.
Tölögatan 55, 00 250 Helsingfors
tfn (09) 8865 1100
fax (09) 8865 1199

webbplats: www.fissc.fi
e-postlogik: fornamn.efternamn@scout.fi

 

Förbundskanliets personal betjänar medlemmarna tillsammans med de förtroendevalda och ger goda råd.

Förbundet Finlands Svenska Scouter r.f. har ett kansli som fysiskt finns på tre orter:

Scoutstationen, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors (växelns nummer 09 8865 1300)
FiSSc (c/o Lounais-Suomen Partiopiiri), Västerlånggatan 13, 20100 Åbo
FiSSc (c/o Pohjanmaan Partiolaiset), Fredsgatan 8, 65100 Vasa
 
Alla e-postadresser är i formen fornamn.efternamn(a)fissc.fi

Vem gör vad på FiSSc:s kansli? Vem kan vilka frågor?
Carlström Sara, regionkoordinator för Åland och sydvästra Finland/regionarbete, 050-540 50 83
(moderskapsledig fr.o.m. april 2014)
Edelmann Gunilla, regionkoordinator i västra Nyland/program (09) 8865 1350, 050 540 5067
af Heurlin Heidi regionkoordinator i Helsingfors och östra Nyland/utbildning 050 430 3243 (moderskapsledig fr.o.m. 25.1.2014)
Laiho Jessica, lägerkoordinator, (09) 8865 1300
Lundberg Frida, organisationssekreterare, (09) 8865 1305
Lönnberg Kate
,
informatör, (09) 8865 1310, 044 272 3463
Nordström Karin, tf regionkoordinator i Helsingfors och östra Nyland/utbildning 050 430 3243
Nyholm-Ehrström Maj-Britt, regionkoordinator för Österbotten, 050-540 5081
Relander Patrick, ekonom,  (09) 8865 1320
Sahala Jonna, verksamhetsledare (09) 8865 1330, 050 353 5037
Annika Tahvanainen-Jaatinen, tf regionkoordinator för Åland och sydvästra Finland/regionarbete 050 5405083
Björkestam Eva, HeSS:s verksamhetsledare 040 034 7641

 

Sara Carlström
Sara är regionkoordinator med ansvar för regionarbete/kårstöd. Hon arbetar med regionutskottet, verksamheten i sydvästra Finland och på Åland och med regiongruppen och kårinstruktörerna. Hon sköter medlemstjänster, anmälningar, rådgivning och handledning.

Åbo
Tfn 050 540 5083

Gunilla "Gunzi" Edelmann
Gunzi är regionkoordinator med ansvarar för program. Hon arbetar med regionutskottet, verksamhet i Nyland, programgruppen, sjörådet och utegruppen Hon sköter medlemstjänster, anmälningar, rådgivning och handledning.

Scoutstationen
Tfn 09 8865 1350, 050 540 5067

Karin Nordström
Karin är regionkoordinator med ansvar för utbildning. Hon arbetar med regionutskottet med verksamhet i Helsigfors och östra Nyland och utbildningsgruppen. Hon sköter även om medlemstjänster och anmälningar, rådgivning och handledning.

Scoutstationen
Tfn 09 8865 1340, 050 430 3243

Frida Lundberg
Frida är organisationssekreterare. Hon sköter medlemstjänster, handledning och rådgivning, kårposten, Stigen, tvåspråkiga projekt, adventskalenderkampanjen, utmärkelsetecken, administrativt stöd.

Scoutstationen
Tfn 09 8865 1305

Kate Lönnberg
Kate är informatör. Hon sköter extern och intern information, FiSScNät och andra elektroniska lösningar bl.a. Kulturhuset och bildbanken, Scoutposten, trycksaker, mediakontakter, språkvård, grafisk profil, krisinfo, informations- och kampanjmaterial.

Scoutstationen
Tfn 09 8865 1310, 044 272 3463

Jonna Sahala
Jonna är verksamhetsledare, och leder förbundets verksamhet på uppdrag av förbundsstyrelsen. Hon sköter ärenden som berör ekonomi och understöd, personaladministration, samarbete och kontakter, intressebevakning, förbundets strategi och föreningsmöten.

Scoutstationen
Tfn (09) 8865 1330, 050 353 5037

Maj-Britt "Mabbe" Nyholm-Ehrström
Mabbe är regionkoordinator. Hon arbetar med regionutskottet, verksamheten i Österbotten, samt förbundsrådet och koordinerar gemensamma ärenden för regionerna, Kåtan. Hon sköter medlemstjänster, anmälningar, rådgivning och handledning.

Vasa
Tfn 050 540 5081

Patrick Relander
Ekonomen sköter reskontra, ekonomiuppföljning, lönebetalning, projektstöd, redovisning och reseräkningar, handleder och rådger i ekonomifrågor, medlemsavgifter, budgeterings- och skattefrågor.

Scoutstationen
Tfn 09 8865 1320 (på kansliet måndag-onsdag)

Eva Björkestam   (Helsingfors Svenska Scouters verksamhetsledare)
Eva är HeSS:s verksamhetsledare och sköter bl.a. medlemstjänster, anmälningar, rådgivning och Lärkans.

Scoutstationen
Tfn 0400 347 641