Rekryteringskommittén

Vadå rekrytering?

Rekryteringskommittén arbetar för att hitta rätt typer på rätta platser inom FiSSc.

Inom kårerna finns det många driftiga typer som alla har olika intressen och ambitioner. Vår uppgift är att föra fram alla de fötroendeposter och uppdrag som finns på region-, förbunds-, nationell- och internationell nivå. Vårt största fokusområde ligger på rekrytering av förbundsstyrelsen men vi hjälper gärna till i alla rekryteringsärenden.

Målet är att aktivera kårerna i rekryteringen, eftersom kårerna vet bäst vad scouter behöver och hurdana typer de litar på att för fram rätta saker i till exempel styrelsen.


Rekryteringskommittén  2014
Rekryteringskommittén väljs av förbundets höstmöte. Ordförande för rekryteringskommittén är Johanna Häggblom.

 

FiSSc-uppdrag 2014-2015