Förbundsrådet & Regionutskotten

Förbundsrådet består av förbundsrådets ordförande samt de fyra regioncheferna. Förbundsrådet koordinerar verksamheten mellan förbundets regioner för att på bästa sätt erbjuda motsvarande möjligheter för våra medlemmar på olika orter. Förbundsrådet bereder varje vår kommande års händelsekalender för styrelsen.   Förbundsrådet fungerar som styrelsens rådgivande organ gällande FiSSc:s regionala arbete och kommer med förslag om hur FiSSc:s regionala arbete kunde utvecklas och förbättras.

Förbundsrådet ansvarar för koordinering, planering och uppföljning av den löpande verksamheten i regionerna.

Förbundsrådet 2014                             

    Miivi Selin, ordförande
     Albert Björkestam, vice ordförande, personlig suppleant Alexandra Nordström
     Emilia Järvinen, personlig suppleant Eric Jansson
    
Sandra Toivonen, personlig suppleant Alexandra Rosendal
     Theodora Nyberg, suppleant

     Styrelsen och verksamhetsledaren har närvaro- och yttranderätt

 

Regionutskotten

Finlands Svenska Scouter är indelat i fyra regioner: Helsingfors och östra Nyland, västra Nyland, Åland och sydvästra Finland samt Österbotten

Varje region har ett regionutskott bestående av en regionchef, en vice regionchef och 4-6 medlemmar. Regionchefen och vice väljs parvis av Finlands Svenska Scouters höstmöte för två år. Medlemmarna väljs för ett år i taget.

Regionutskotten verkställer förbundets program i regionen i enlighet med verksamhetsplanen.  Regionutskotten håller ordnar kårledarträffar en gång per termin.

Regionutskottens sammansättning

Åland och Sydvästra Finlands regionutskott
Västra Nylands regionutskott
Helsinfors och Östra Nylands regionutskott
Österbottens regionutskott