Ledarmappen

Ledarmappen är kårens hjälpmedel i förverkligandet av scoutprogrammet. Ledarmappen är fullspäckad med intressant material, över 500 läsvärda sidor! Hela mappen består av en inledning och alla åldersgrupper i skilda delar. Åldersgruppskapitlen är indelade i en del till akelan eller lotsen och en aktivitetsdel.

Kåren och enskilda ledare kan införskaffa mappen i sin helhet eller i utvalda delar från något av kanslierna. Postbeställningar görs via FiSSc på Scoutstationen. Hela mappen kostar 49,40€. Själva mappen plus inledningsdelen kostar 19,20€. Varje åldersgruppsdel kostar 8,07€.

Ledarmappen finns nedan även i pdf-format på två sätt. Längst ned som bilagor finns de olika åldersgruppsdelarna som pdf-helheter medan nedan finns länkar till en mer ingående indelning av ledarmappen.

Ledarmappen  

Allmänt

 1. Fostran
 2. Målen för fostran
 3. Scoutmetoden
 4. Scoutprogrammet
 5. Anpassa och genomför programmet
 6. Lekar och sånglekar, berättelser
 7. Praktiska tips
 8. Säkerhet
 9. Ordlista

  Tillägg: uppgiftsbeskrivningar för lots och åldersgruppsansvarig
   

Vargungar

 1. Bakgrundsfakta
 2. Scoutprogrammet
 3. Aktiviteter
   

Äventyrsscouter

 1. Bakgrundsfakta
 2. Scoutprogrammet
 3. Aktiviteter
 4. Interkardinalmärken
 5. Specialmärken

Spejarscouter

 1. Bakgrundsfakta
 2. Scoutprogrammet
 3. Aktiviteter, pauser och fyrar
 4. Gemensamma aktiviteter
 5. Lägerlivsetappens aktiviteter
 6. Kreativitetetappens aktiviter
 7. Överlevnadsetappens aktiviteter
 8. Samhällsetappens aktiviter
 9. Pauser
 10. Fyrar

Tillägg: sjöaktiviteter för spejarscouter

 

Explorerscouter

 1. Bakgrundsfakta
 2. Scoutprogrammet
 3. Aktiviteter

 

Roverscouter

 1. Bakgrundsfakta
 2. Scoutprogrammet
 3. Finlands- och utlandsprojekt
 4. Aktiviteter

 

utgivningsår: 
2011
utgivare: 
Finlands Scouter
publikationstyp: 
upplaga: 
Första upplagan
format: 
A4 mapp
antal sidor: 
504
pris: 
49,40
BilagaStorlek
Ledarmappen 2011 01 Allmänt.pdf2.33 MB
Ledarmappen 2011 02 Vargungar - print.pdf8.01 MB
Ledarmappen 2011 03 Äventyrsscouter - print.pdf6.23 MB
Ledarmappen 2011 04 Spejarscouter - print.pdf8.96 MB
Ledarmappen 2011 05 Explorerscouter - print.pdf7.86 MB
Ledarmappen 2011 06 Roverscouter - print.pdf4.44 MB
Uppgiftsbeskrivningar för lots och åldersgruppsansvarig.pdf97.9 kB
Spejarscouternas sjöaktiviteter.pdf370.06 kB