Publikationer

Vill du köpa scoutlitteratur kan du vända dig till Frida Lundberg eller din regionkoordinator.

 

tfn: (09) 8865 1305
e-post: fornamn.efternamn@fissc.fi

 

Här under finns en lista över all litteratur.

 

 

Tävlingar

Tävlingsmaterial för scoutkårer som underlättar arrangerandet av egna tävlingar.

Utbildning före 2009

Äldre utbildningsmaterial som kan vara till nytta också idag.