Senaste nyheterna

Personalnytt inom förbundet

Heidi af Heurlin inleder 10.12 sitt arbete som regionkoordinator med ansvar för utbildning i FiSSc. Heidi kommer att fungera som regionkoordinator för regionen Helsingfors och östra Nyland och tar även över utbildningssekreteraruppgifterna. Jan Hagelberg kommer i februari att gå i pension.  Alla kontaktpersoner för regionerna bär nuförtiden titeln regionkoordinator (tidigare regionsekreterare).

Arbetet som förbundsekonom/bokförare i förbundet är lediganslaget. Roger Sjölund har begärt avsked och han har avslutat sitt arbete den sista november i FiSSc.

Doris Stockmann kallad till hedersscout

DorisStockmann_webb.jpg

Doris Stockmann kallades till hedersscout på Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry: s medlemsmöte i Kouvola. Till hedersscout kan kallas sådana personer som på ett förtjänstfullt sätt verkat inom scoutingen.

Stockmann som i det civila fungerat som chef för Akademiska bokhandeln började sin scoutbana 1946 då hon lockades med av en klasskompis storasyster. Under sin långa scoutbana har Stockmann bl.a. varit ordförande för världsscoutunionen WAGGG:s och Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry.

Ny ordförande för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry är Harri Länsipuro

Lansipuro.jpg

På Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s medlemsmöte i Kouvola 17-18.11.2012 valdes för perioden 2013-2014 Harri Länsipuro 48, (Harjun Pojat, Hämeen Partiopiiri) med rösterna 52/49 till ny ordförande för styrelsen. Ny vice ordförande är Niina Johansson, 35, (Meritähdet, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset).
 
Under mötet valdes också för den kommande två års perioden Valtteri Karhu, 31, (Vaasan Metsäveikot, Pohjanmaan Partiolaiset) till ny ordförande för scoutrådet.
 

Nu är Ryggsäcken här!

Ryggsacken.jpg

Ryggsäcken är en handbok gjord för äventyrs- och spejarscouter. Boken innehåller trots det mycket intressant och nyttigt material också för andra! Drygt 300 sidor med instruktioner för allt från hur man vallar sina skidor eller hur man angör en brygga. Boken fås från kanslierna och kostar 16 euro (+ porto).

Hanna Wassholm ny scoutchef för FiSSc

Hanna_Wassholm_foto_Eric_Jansson_webb.jpg

På lördag-söndag samlades runt 120 FiSScar i Sandhamn för att delta på FiSSc:s ledardagar och höstmöte. Under ledardagarna fick deltagarna prova på program som Fort Boyard, Top Chef och Amazing Race.

På söndagens höstmöte valdes Hanna Wassholm, 23, från scoutkåren Karis Flickorna till ny ordförande för förbundet. Hanna har lång scoutbakgrund och har haft många varierande ledaruppdrag i kåren samt fungerat som vice regionchef på förbundsnivå.

Välkommen på höstmöte!

Höstmöte för FSFSF:s, FSSF:s och FiSSc:s medlemmar ordnas 28.10.2012 kl. 10.00 i Sandhamn, Helsingfors. Du som ska representera din kår - förbered dig genom att bekanta dig med den mötesteknik som kommer att användas på mötet. Sista anmälningsdag är 24.10.2012, jonna.sahala(at)fissc.fi.

Om det finns något i möteshandlingarna du vill diskutera i förväg är FiSSc-ledare gruppen på Facebook ett bra forum för det!

Anmälningar tas emot från kl. 9.30.

Finlands Svenska Scouter söker regionkoordinator

Finlands Svenska Scouter söker en regionkoordinator med ansvar för utbildning till sitt kansli i Tölö, Helsingfors. Anställningen är heltid och tillsvidare.

Arbetsuppgifter
I nära samarbete med förbundets övriga anställda och förtroendevalda ansvarar du för utbildningsverksamheten samt förbundsverksamheten inom regionen Helsingfors och östra Nyland. Du brinner för utbildning av vuxna, har goda ICT-färdigheter och är en god planerare och organisatör. Du utgör ett aktivt stöd till förbundets medlemskårer och de förtroendevalda.

Nu börjar försäljningen av adventskalendern!

adv kal 2012.jpg

Ett säkert tecken på att julen närmar sig är här − scouterna börjar sälja den traditionella adventskalendern! Från och med måndag 15.10 kan alla som vill delta att i att stöda de lokala scoutkårerna i deras arbete för barns och ungdomars scouthobby på orten.

Adventskalendern som kostar sex euro är den viktigaste medelsanskaffningskampanjen för scouterna. Medlen går bl.a. till att upprätthålla de närmare 800 scoutkårernas mötesutrymmen och utrustning men kan också användas till att betala t.ex.

FiSSc med om rusmedelsförebyggande policy

webb.jpg

Elva centralorganisationer som arbetar med barn och ungdomar har enats och undertecknat en rusmedelsförebyggande policy.

För att skapa bättre förutsättningar för att verksamheten ska vara rusmedelsfri har organisationerna enats kring en gemensam policy, som stöder barns och ungas hälsosamma levnadsvanor genom att bidra till att det finns fler möjligheter att delta i sund verksamhet i en rusmedelsfri miljö
 
Organisationerna har enats kring att:
• All verksamhet, som ordnas för minderåriga, är rusmedelsfri.

Jamboree On The Air/Internet (JOTA-JOTI)

373672_458576394154070_660227320_n.jpg

 JOTA-JOTI samlar scouter världen över till världens största scoutevenemang på internet och radiovågor 20-21 oktober. Ungefär 750 000 scouter deltog 2010 och evenemanget blir större varje år!

Efter en paus på 10 år kan scouter i Finland delta i evenemanget på Heureka. Kom med och ta kontakt med scouter på andra sidan jordklotet, chatta med andra scouter, spela JOTI-spelet, tryck upp JOTI-loggan samt upplev utställningen på Heureka!

Ta på dig scouthalsduken och kom, scouthalsduken ger dig rabatt vid inträdet.