Kallelse till fortsatt medlemsmöte

Härmed kallas till förbundens fortsatta höstmöten lördagen den 15 november 2014 kl. 11.00 på Scoutstationen, Tölögatan 55 III vån., Helsingfors.

Kl. 10.30 - Anmälning, mottagning av fullmakter

Kl. 11.00 - Höstmötesförhandlingarna fortsätter

  • Beslut i ärenden 12 och 13
  • Eventuella aktuella informationsärenden
  • Mötena avslutas
BilagaStorlek
Höstkallelse 2014_fortsättning 15 11.pdf344.19 kB