Goda gärningar på scoutveckan!

YPM-logo-sve.png

Scouternas feel good kampanj ”En god gärning – en bättre värld” som når sin kulmen under scoutveckan 21-27.4 har redan under april genererat otroligt många spontana goda gärningar runt om i landet. I nuläge finns nästan 4000 dokumenterade goda gärningar!

Scouterna har spritt glädje t.ex. genom att odla eget påskgräs till boende på pensionärshem, delat ut tulpaner till förbigående samt erbjudit samåkning för bussresenärer som stått och väntat på busshållplatser. På damtoaletter runt om i landet har också uppgiggande post-it lappar med texten ”Vad fin du är idag” dykt upp.

De yngre scouterna har deltagit i kampanjen bl.a. genom att fundera över skolmobbing och hur man kan ställa upp för en mobbad skolkamrat. Man har också plockat skräp, kommit ihåg att hälsa på släktingar och önska en trevlig fortsättning på dagen.

I centrum av Uleåborg och Vasa kommer under nästa vecka att snurras ett lyckohjul där vinnarna belönas med godis men också med utmaningar som får de goda gärningarna att sprida sig. I Helsingfors deltar 7000 scouter med sina vänner i paraden Hyvän Mielen Osoitus. Genom paraden får barn och unga möjlighet att lyfta fram saker som är viktiga för dem. Under veckan kommer scouterna också att finnas på Narinkens torg där man piggar upp morgontrötta jobbresenärer med morgonkaffe. Den som vill, får också en kram! På onsdag är skolbarn som vill prova på scouting inbjudna till en pop-up kårlokal som skapas på Narinkens torg 23.4 kl. 10.30-11.30. Arrangör är Helsingfors Svenska Scouter r.f. som kl. 18:00 på kvällen också ordnar en Riddarvaka med dubbningar på Sveaborg.

Flickscoutkåren Åbo Vildar ordnar traditionsenlig S:t Göransgudstjänst tillsammans med Scoutkåren Pojkarna och KFUM:s Scouter Kamraterna tisdagen 22.4 kl. 18 i S:ta Katarina kyrka och Kristinestads Nybyggare ordnar stadsmanövern "Gyllene Nyckeln" i Kristinestads centrum lö 26.4. Kontaktperson är Sandra Toivonen.

Trots att kampanjen ”En god gärning – en bättre värld” tar slut efter scoutveckan är det inte slut på de goda gärningarna.

”Att man ger av sin tid för att unga ska ha möjlighet till att delta i en hobby är en god gärning som pågår året om. Endast i huvudstadsregionen görs årligen över en miljon timmar frivilligarbete.  Det här motsvarar ca 700 heltidsan-ställda ungdomsledares årsverken”, berättar Ala-Äjälä.

Alla är välkomna att delta i kampanjen! Gör en god gärning och berätta om den på www.parempimaailma.fi