Thinking Day

Tisdagen 25.2.2014, firas Thinking Day kl. 17.00 i Utrikesministeriets Marinkasern, adress Maringatan 22, dörr A 3. (Ingång från havssidan). I programmet ingår bl.a. att ambassadör Rauno Merisaari från Utrikesministeriet berättar om Finlands människorättspolitiska riktlinjer.

Anmäl dig i förväg senast 20.2 per epost till Eila Alanko, eila.alanko@elisanet.fi eller per tel. 050 5487 669 eller till Doris Stockmann, doris.stockmann@pp.inet.fi eller tel. (09) 638 870. Alla är hjärtligt välkomna!

Som tema för årets Thinking Day har flickscouternas världsförbund WAGGGS valt milleniemålsättningen: ”Se till att alla barn får gå i grundskola”. Utbildning är en nyckelfråga för flickor och unga kvinnor i hela världen. Idag uppskattar man att 250 miljoner barn i skolålder saknar grundkunskaper i läsning och räkning oberoende av om de går i skola eller inte.

123 miljoner unga (15-24 åringar) kan varken läsa eller skriva. Av dessa är 64 % flickor. Vi kan hjälpa till med att öka medvetandet om att varje flicka har rätt till utbildning för att klara sig i livet.
De medel som i år samlas till Thinking Day fonden stöder projekt i Egypten, Bangladesh, Armenien, Saint Vincent och Grenadinerna samt Benin.

Världsförbundet behöver bidrag för att kunna utveckla flickscouting i hela världen. Varje bidrag betyder mycket för att utveckla scoutingen. Skicka ditt bidrag senast 28.2.2014.

Trevlig Thinking day!
Eila Alanko
Sirkka Alikylä
Inka Hopsu
Heidi Jokinen
Hilkka Lidman
Monica Lindeman
Hanna Lindquist
Jonna Sahala
Lena Mitts
Terhi Salminen
Leena Saxén
Doris Stockmann
Leena Suviranta
Karoliina Tikka
Leena Tuomiharju
Paula Viikari