Kom ihåg årsrapporten, dl 19.1!

Det lönar sig för kåren att systematiskt följa med den egna verksamheten och aktiviteten i de olika åldersgrupperna. På det sättet kan ni utveckla er verksamhet! Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) frågar årligen om kårens verksamhet i form av årsrapporten. Med årsrapportssvaren som grund utvecklar SP-FS och FiSSc scoutprogrammet och stödet till kårerna.

Den sista dagen för att besvara årsrapporten för 2013 är 19.1.2014.

Besvara årsrapporten här www.partio.fi/vuosiselostelomake . Välj ”sidan på svenska” och fyll i era svar! För att underlätta det elektroniska ifyllandet har ni i årets sista kårpost fått en pappersversion av årsrapporten som ni kan fylla i under t.ex. ett ledarmöte.