Ida Ringbom och Anna Munsterhjelm belönades för exemplariskt scoutledarskap

Ida o Anna (3).jpg

Scoutstiftelsen belönar en gång i året två unga scoutledare med stipendiet Årets aktiva scoutledare. På tisdag 9.4 fick stipendiet mottas av Ida Ringbom, 24, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna  och Anna Munsterhjelm, 27, Olarinmäen Samoojat.

Anna och Ida har genom sitt aktiva och exemplariska sätt att verka främjat scoutverksamheten såväl i kåren, distriktet och centralorganisationen.

Ida har jobbat mycket med scoutprogrammet och internationella ärenden.
”Som scoutledare motiveras jag av att se hur unga växer och utvecklas i kåren. Gällande scouting generellt motiveras jag av nya utmaningar”, berättar Ida som är aktiv i Finlands Svenska Scouter men också sitter med i FS programutskott.

Anna Munsterhjelm konstaterar för sin del att i scouterna kan man inte leda på något annat sätt än att föregå som gott exempel.
”Genom att vara med i scouterna har jag lärt mig både självsäkerhet och självkänsla. Först när man lärt sig detta kan man leda andra”, konstaterar hon.

Syftet med stipendiet på 1000 euro är att höja den allmänna uppskattningen för det arbete unga scoutledare gör samt att lyfta fram scoutverksamhetens samhälleliga betydelse. Med hjälp av stipendiet får scoutledarna möjlighet att delta i scoututbildning t.ex. utomlands.