Hanna Wassholm ny scoutchef för FiSSc

Hanna_Wassholm_foto_Eric_Jansson_webb.jpg

På lördag-söndag samlades runt 120 FiSScar i Sandhamn för att delta på FiSSc:s ledardagar och höstmöte. Under ledardagarna fick deltagarna prova på program som Fort Boyard, Top Chef och Amazing Race.

På söndagens höstmöte valdes Hanna Wassholm, 23, från scoutkåren Karis Flickorna till ny ordförande för förbundet. Hanna har lång scoutbakgrund och har haft många varierande ledaruppdrag i kåren samt fungerat som vice regionchef på förbundsnivå. De senaste fyra åren har hon också varit kårchef i scoutkåren Karis Flickorna.

Ny vice ordförande i förbundet blir Jenna Ahlmark från Scoutkåren Vasa Korsfarare. Till ny styrelsemedlem med ansvar för utbildning valdes Maya Hänninen från Nordsjö Skogsriddare (Helsingfors) och till ny styrelsemedlem med ansvar för regionarbetet, Janina Taimitarha från Munksnäs Flickscouter (Helsingfors).

Förutom dem sitter i Finlands Svenska Scouter r.f:s styrelse:
Alex Björkholm, Sjöscoutkåren Spejarna i Mariehamn: ansvarsområde program
Malin Lindholm, Sjöscoutkåren Stormfågeln (Esbo): ansvarsområde ekonomi
Josefin Taubert, Kyrkslätt Scouter: ansvarsområde förbundsrådet
Heidi Öller, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna (Helsingfors): ansvarsområde kommunikation

Nya regionchefer valdes för två av fyra regioner:
Helsingfors och östra Nyland:
Albert Björkestam, Sjöscoutkåren Sailors (Helsingfors): regionchef
Alexandra Nordström, Munksnäs Flickscouter (Helsingfors): vice regionchef
Åland och sydvästra Finland:
Emilia Järvinen, Flickscoutkåren Åbo Vildar: regionchef
Eric Jansson, St. Simons Sjöfararna (Pargas): vice regionchef

De personer som är nya på sina poster tillträder vid årsskiftet.
Under mötet visades shower från sommarens lyckade regionläger och bestämdes bl.a. att ett förbundsläger kommer att hållas 2014.

Tacksamhetstecken av första klass tilldelades Niklas Stockmann, Sjöscoutkåren Vikingarna (Helsingfors) och tacksamhetstecken av andra klass Mikaela Toivonen, Flickscoutkåren Åbo Vildar. Förtjänsttecknet i brons tilldelades Emma Storbacka, Grankulla Scoutkår och tacksamhetstecken av tredje klass Carla Westersund, Sjöscoutkåren Havsörnarna (Ekenäs).

Maya Hänninen från Nordsjö Skogsriddare fick motta vandringspriset Klyset som utdelas till scoutledare som på ett särskilt sätt visat gott ledarskap.