PRESSMEDDELANDE 30.7.2010: Tre fick brännskador vid stormköksolycka på scouternas storläger Kilke

Pressmeddelande
 
Tre fick brännskador vid stormköksolycka på scouternas storläger Kilke
En olycka har skett under en vandring på scouternas storläger Kilke i Evois, Tavastehus på fredagen den 30.7.2010 klockan 17.50. Tre unga scouter fick brännskador då ett Trangia stormkök fattade eld. De lindrigast skadade fördes till Egentliga Tavastlands centralsjukhus och lägersjukhuset. Den mer allvarligt skadade scouten har förts till Tölö sjukhus i Helsingfors för vård. De skadade unga är 13-14 år gamla.
En första hjälpen–utbildad sjukskötare som var med på vandringen gav första hjälpen på plats åt de skadade. Krishjälp har getts åt övriga närvarande som bevittnade olyckan. De skadades föräldrar har informerats om det skedda.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry ger närmare information om olyckan och de skadades tillstånd senare.
 
Mer information:
Lägerchefen Juha Lehto, tel. 040-455 5255