Scoutveckan handlar om gemenskap

Finlands svenska scouter informerar
  
Scoutveckan firas 20-26 april
Scoutingens grundare, Robert Baden-Powell valde Sankt Göran till scouternas skyddshelgon och därför firas scoutveckan under den vecka när Sankt Göransdagen 23.4 infaller.
 
Förutom många lokala evenemang så som Sankt Göransfester, tävlingar och utfärder kommer scouterna i år att under scoutveckan kunna träffa varandra i en virtuell scoutlya på Habbo hotell. I den virtuella kåren kan man få nya kompisar som man kanske träffar live på följande Finnjamboree Kilke som ordnas sommaren 2010 i Evois. Rapartisten Signmark som blivit känd för att vara världens första döva rappare besöker scoutlyan som VIP-gäst 21.4 kl. 17-19. Besöksadressen för att uppleva det virtuella scoutrummet och hänga med Signmark är www.habbo.fi. På fredag 24.4 besöks scoutlyan av en annan VIP, då är det sydpolsfararen Kari Poppis Suomela som man kan träffa virtuellt. Båda viparna har själv scoutbakgrund.
 
Under scoutveckan betonas gemenskapen och mötet mellan barn, unga och vuxna.
                     
Händelser under scoutveckan runtom i Svenskfinland:
 
Ekenäs
23.4 Scoutgudstjänst + märkesutdelning i Ekenäs kyrka
Parad med start från Ekenäs Sparbank
 
Grankulla
23.4 Matlagningstävling
Södra Heikelsvägen 5
 
Helsingfors
Scoutfärdighetstävling för vargungar och äventyrsscouter
Plats: Noux, terrängen runt scoutstugan Lärkans.
Tid: Söndag 26.4
 
Jakobstad  
25.4 Parad, dubbningar och scoutmarknad
St. Görans festivitet med högtidstillfälle i kyrkan med fan- och halsduksinvigning samt dubbning. Sen blir det parad och scoutmarknad tillsammans med grannkårerna Jakobstads Flickscouter och Jakobstads sjöscouter och eventuellt Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna. 
 
Kristinestad
Kristinestads Nybyggare firar med plättstekning och boboll på scoutveckans onsdag 22.4, St Göransdag i kyrkan + mockarutsparty på torsdag 23.4 och en ledarinspirationshajk fredag-lördag 25-26.4.
 
Pargas
Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna och St Simons Sjöfararna ordnar scoutgudstjänt i Pargas kyrka onsdag 22.4.
 
Sibbo
23.4 Amazing Ledar Race i Sibboskogarna
Ett evenemang för kårens ledare (Åfararna), planerat och genomfört av explorerscouterna.
 
Tammerfors
25-26.4 Tammerfors Spejare ordnar spejarscouttävlingen Lemboiskojt för alla kårer i sydvästra Finland.
 
Vasa
17-19.4 Vasa Korsfararflickor och Scoutkåren Korsfararna firar med förläggning och dubbningar.
 
Åbo
20.4 Traditionell St Göransdagsgudstjänst,
S:t Katarina kyrka
Flickscoutkåren Åbo Vildar kommer tillsammans med Scoutkåren Pojkarna och KFUMs Scouter Kamraterna att ha en traditionell St Göransdagsgudstjänst i St Katarina kyrka.
 
Åland
25.4 Finströms Sjöscouter ordnar vargunge- och äventyrsscouttävlingar för alla kårer på Prästö
Scoutkåren Ålandsflickorna ordnar spejarscouttävling för alla kårer på Åland 
lö-sö 25-26.4 på Prästö 
Scoutkåren Ålandsflickorna har öppet hus på Kårlokalen (KåPeTe) 23.4 för att fira den nya kårlokalen.
 
 
Övrigt under scoutveckan:
 

På söndag 26.4 samlas många scoutkårer till parader i Helsingfors, Tavastehus och Villmanstrand. Den traditionella Åbo-paraden hålls en vecka senare den 3 maj. Totalt samlar paraderna och programmet kring dem 10 000 scouter. Paradtraditionen på svenskt håll är mer lokal d.v.s. kårerna marscherar till kyrkan eller från en utfärd på den egna orten. De stora massparaderna har på många håll ett starkt fotfäste bland de finskspråkiga scoutkårerna. Ett gemensamt tema för paradtillfällena är ställningstagandet för en höjning av Finlands utvecklingsbistånd till 0,7 procent av BNP. Närmare info om paraderna på www.partio.fi/partioviikko och bilder på www.partiokuvat.fi