Kalle Anka och scouter på Storfest i sommar!

Den hundraåriga scoutrörelsen firas ståtligt då scouterna samlas 9-10.6 till Storfest i Tammerfors. Storfesten, som är en av jubileumsårets nio händelser, är Finlands största scoutevenemang med cirka 20 000 deltagare.

Under veckoslutet deltar scouterna i hemlighetsfulla detektiväventyr. Vargungarna lär sig agentfärdigheter genom att infiltreras i en detektivskola. Patrullscouterna är med i ett rollspel, där patrullen bl.a. kan stöta på gentlemanna-detektiven Sherlock Holmes. Roverscouterna deltar i en stadsmanöver som kräver både finurlighet och smidighet.

Scoutverksamheten intar Tammerfors centrum

- Scoutverksamheten lever i tiden. Vi vill uppmärksamma scoutrörelsens livskraft och lyfta fram scoutingen även i Tammerfors centrum, berättar Storfestens projektchef Petri Pakarinen.

Inför Storfest-veckoslutet reser sig en scoutby på centraltorget för att informera omgivningen om scoutverksamheten. På lördag kväll firas århundradets födelsedagsfest på Ratina Stadion och på söndagen kulminerar Storfesten i en scoutmässa och ståtlig parad genom det centrala Tammerfors.

I Finlaysons utställningsutrymme kan man dessutom bekanta sig 1.6-22.6.2007 med Finlands Scoutmuseums ambulerande jubileumsutställning. I samband med utställningen förverkligas en bloddonationskampanj tillsammans med Röda Korsets Blodtjänst. Man behöver inte vara scout för att delta i kampanjen, alla får delta! I slutet på året publiceras namnet på den hjälpsammaste orten.

Frivilligverksamhetens kraftprov

Scoutverksamheten baserar sig på frivilligverksamhet. Även Storfesten är ett exempel på frivillighetsverksamhetens kraft.

Suurjuhla-Storfesten förverkligas som ett samarbete mellan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Hämeen Partiolaiset. För det svenska inslagen står Finlands Svenska Scouter r.f. Ungefär tusen förtroendevalda och frivilliga medverkar i arrangemangen.

- Att engagera en såhär stor frivilligkraft är sällsynt nuförtiden, konstaterar evenemangets projektledare Jarkko Mäkinen, som själv är en av dem som ger av sin fritid för Storfestens förverkligande.

Scouterna anmäler sig till evenemanget från och med början av året.

Knatte, Fnatte och Tjatte firar tillsammans med scouterna

Finlands Scouter och Kalle Anka har ingått ett samarbetsavtal. Ankeborgs Gröngölingar bjuds in för att tillsammans med scouterna fira den 100-åriga scoutrörelsen. År 2007 är även ett jubileumsår för Knatte, Fnatte och Tjatte. Det är 70 år sedan brorsönerna uppenbarade sig bakom Kalle Ankas dörr. De vårdslösa pojkarna fann en riktning för sitt liv då de år 1951 anslöt sig till Gröngölingarna. Gröngölingskunskaperna har visat sig vara till stor nytta under årens gång för hela släkten Anka. Farbror Joakim, Farmor Anka och alla de andra har hittat goda råd och tips i de mest knepiga situationerna från Gröngölingarnas handbok.

Ankeborg finns även med på scouternas Storfest i Tammerfors. För de allra minsta besökarna arrangeras ett eget Ankeborg-detektivmysterium och på centraltorget har alla möjlighet att testa en generator för Gröngölingarnas generalstitlar. Alla som deltar i festligheterna i Tammerfors får även följande nummer av Aku Ankka- tidningen (nr24), som har en för evenemanget specialgjord pärmbild. Ett framtida samlarobjekt!

Jubileumsåret till ära publicerar Sanoma Magazines Finland flera specialnummer dedicerade till Gröngölingarna. På våren utkommer en jubileumsupplaga av Gröngölingarnas handbok, med förord utarbetat av scouterna. Mera information angående samarbetet på www.akuankka.fi/press (på finska).

Scouting 100 år

År 2007 fyller scoutverksamheten 100 år. Scoutrörelsen grundades i England år 1907 och nådde Finland år 1910. Scouterna i Finland firar den hundraåriga rörelsen med nio olika evenemang som har anknytning till den mångsidiga scoutverksamheten.

Scoutverksamhetens mål är att ge ungdomar en möjlighet att fungera som balanserade, friska, ansvarskännande och självständigt tänkande medlemmar av samhället. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry är Finlands största ungdomsorganisation och en del av den världsomfattande scoutrörelsen med 38 miljoner medlemmar. I Finland har vi 75 000 scouter, varav drygt 5000 är svenskspråkiga.

För mer information

Suurjuhla-Storfest projektchef Petri Pakarinen, tel. 050 3110 922
Suurjuhla-Storfest informationschef Sanna Niiranen tel. 050 3110 925
suurjuhla@partio.fi
www.fissc.fi/storfest
www.fissc.fi/2007

Information på svenska
Finlands Svenska Scouter r.f. verksamhetsledare Jonna Sahala tel. 09 2533 1126
Finlands Svenska Scouter r.f. ordförande Tea Bäckman tel. 040 7676 986