Regionarbete

Regiongruppen

Regiongruppen producerar konkret stöd till kårerna för att underlätta kårernas vardag. Regiongruppen koordinerar kårinstruktörernas arbete och fungerar som en länk mellan kårinstruktörerna, styrelsen och övriga grupper. Regiongruppens ordförande är medlem i FiSSc:s styrelse.

Regiongruppen 2014

Janina Taimitarha, ordförande
Malin Henriksson
Camilla Holmbom

Kårinstruktörer  

Kårinstruktörerna fungerar som stöd och inspirationskälla för kårcheferna och som en länk mellan kåren och förbundet. De är scoutledare med goda insikter i kårverksamheten som stöder och handleder kårledningen, främst kårchefen. Kårinstruktören är lite av en fadder för kårens ledare, någon aom det är lätt att vända sig till när man funderar över någonting.

Kårinstruktören arbetar med problemlösning men deltar inte direkt i kårverksamheten. Förhållandet till kårcheferna är personligt och konfidentiellt.

Kårinstruktörerna sitter med i regionernas regionutskott och de har ett nära sammarbete med regionkoordinatorerna. I varje region finns 1-4 kårinstruktörer.

Uppgifter om kårinstruktörerna i respektive region hittar du på regionernas sidor:

Helsingfors och östra Nyland

Västra Nyland

Ålands och sydvästra Finland

Österbotten

BilagaStorlek
Kårinstruktörens arbetsbeskrivning 2013.pdf130.82 kB