Åldersgrupper

Scoutprogrammet är uppdelat på fem åldersgrupper, läs mera om åldersgrupperna här. Eller i Ledarmappen.

Vargungar
Äventyrsscouter
Spejarscouter
Explorerscouter
Roverscouter

Förutom åldergrupperna finns det även äldre ledare över 22 år som stöder åldersgrupperna.

Äldre ledare