Personlig utrustning

 

Upp och hoppa

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi förbereder oss för ett ”maratonlopp”
Beskrivning: Patrullen förbereder sig för ett ”maratonlopp”, det vill säga en idrottsprestation som är mer krävande än normalt för patrullmedlemmarna, genom att motionera och genom att lära sig att förhindra vätskebrist och betydelsen av näringsintag och vila. Patrullen väljer ett transportsätt som passar dem, till exempel cykling, löpning, paddling eller gång.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan föreslå olika grenar och patrullen väljer den som passar dem. Förberedelsarna spjälks upp i delar och lärs ut under flera möten. Motionering kan också ges som självständiga uppdrag.

Tips: Avlägg en läderlilja i samband med aktiviteten.

 
Jag följer under en veckas tid med min vardagsmotion
Beskrivning: Explorerscouten följer med hur mycket han/hon motionerar utan att tänka på det. Till vardagsmotion kan man bland annat räkna städning och promenaden eller cykelfärden till skolan. Vardagsmotionen kan antecknas i en bok och patrullen kan gå igenom iakttagelserna tillsammans.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan göra någon form av uppföljningsverktyg, till exempel en tabell där man kan fylla i sin vardagsmotion.

Tips: Utmana varandra till tävling i vem som vardagsmotionerar mest. Utmana också lotsen.

 
Jag gör ett konditionstest

Beskrivning: Explorerscouterna gör ett konditionstest som kan vara ett färdigt test, eller ett test som patrullen hittat på själv. Kondistionstestet kan vara till exempel muskelkonditionstest, gångtest eller cooper.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder en tankesmedja där patrullen funderar på lämpligt konditionstest för patrullen. Patrullen skaffar redskapen tillsammans och ber till exempel lotsen mäta resultatet. Testet görs pånytt ungefär ett halvt år senare.

Tips: Fundera på hurudant ett scoutigt konditionstest är.

 
Vi prövar en ny motionsgren
Beskrivning: Explorerscouterna bekantar sig självständigt eller med handledning med en för dem ny motionsgren, till exempel snöskogång, segling, jakt, yoga, curling, träskfotboll, kärringkånk eller vaksimning.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen bestämmer tillsammans vilken motionsgren som prövas. Diskussionen kan föras på mötet före grenen testas.

Tips: I bekantskapskretsen kan det finnas många med överraskande idrottsintressen.

 
Vi övar skidning med vintervandringsutrustning
Beskrivning: Explorerscouten övar terrängskidning med vintervandringsutrustning. Före skidutfärden bekantar han sig med skidutrustningen och vårdar den enligt behov.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker på förhand upp information om hur man vallar skidor och lär ut vård av skidutrustningen på ett möte eller ber en expert komma och berätta om skidvård. Patrulledaren kan dela ut ansvarsuppdrag åt patrullmedlemmarna inför skidutfärden, till exempel ruttplanering, första hjälpen förpackning, utrustningslista, matinköp eller införskaffande av ackja.

Tips: Gör upp en noggrann säkerhetsplan om ni tänkt skida på is.

 
Jag förbättrar min kondition före vandringen genom att motionera regelbundet i ett halvt års tid
Beskrivning: Explorerscouten förbereder sig för vandringen genom att motionera på lämpligt sätt i ett halvt år.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan hjälpa explorerscouten att göra upp en motionsplan för ett halvt år och med jämna mellanrum följa upp planen.

Tips: Gör denna aktivitet i samband med konditionstestet som också är en explorerscoutaktivitet.

 

 

Själsfrid

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi söker vår egen metod att slappna av
Beskrivning: Explorerscouten söker en egen metod att slappna av genom att prova yoga, massage eller genom att ordna en stilla sinnesutfärd med total avslappning som mål.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan på förhand söka upp information om olika masseringstekniker eller yoga. Patrullen kan också tillsammans fundera på lämpliga sätt att slapna av. En stilla utfärd kan planeras gemensamt och patrulledaren delar ut uppgifter.

Tips 1: Besök ett kloster. Klostren i Finland ordnar guidade rundturer.

Tips 2: Ligg på kårlokalsgolvet och försök låta bli att tänka på något. Stirra in i lägerelden. Ligg på marken och titta på himlen och molnen.

Tips 3: Massera varandra.

Tips 4: Gör en fantasiresa. Patrulledaren eller lotsen berättar en saga om en resa till ett fantasiland.

Tips 5: Ät god mat i lugn och ro.

Tips 6: Delta i en joga- eller pilateslektion.

Tips 7: Gör fot- eller ansiktsvård.

 
Jag är tyst i ett dygn
Beskrivning: Explorerscouten låter bli att prata i ett dygn.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan hjälpa patrullen att besluta hur aktiviteten görs. Patrullen kan avlägga stumliljan tillsammans, eller så kan var och en utföra aktiviteten ensam. Efter aktiviteten diskuteras upplevelserna: Vad var svårt? Vad var bra?

Tips 1: Delta i en tyst retreat. Många församlingar ordnar sådana.

Tips 2: Tysthetsliljan

 
Vi prövar positivt tänkande och olika metoder att kontrollera sinnet
Beskrivning: Patrullen prövar positivt tänkande och prövar olika metoder att kontrollera sinnet. Explorerscouterna gör en poster över de egna stora glädjeämnena.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ber lotsen ordna en utbildning i ämnet för patrullen och skaffar materialet till postern.

Tips 1: Håll ett möte eller en utfärd där det är förbjudet att säga nej eller inte. Om man då måste göra något man inte skulle vilja försöker man hitta på en positiv sida med det hela.

Tips 2: Gör en lista på otrevlig saker (t.ex. tvätta toaletten, hålla i håret på en kompis som spyr, plocka upp hundskit). Därefter försöker man hitta på minst en god sida med alla sakerna (t.ex. det ser snyggare ut, man hjälper en kompis, naturen hålls renare).

 
Jag förbättrar mina sömnvanor
Beskrivning: Explorerscouterna för sömndagbok i två veckor. Patrullen tar reda på vad som händer i kroppen om man inte vilar tillräckligt. Explorerscouterna kan också ordna sömnskola för sig själv och förbättra sina sovvanor.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren skaffar på förhand information om sömnens inverkan på vårt välmående och handleder patrullen i planerandet av sömnskola. Patrullen funderar på hur man kan förbättra sina sovvanor.

Tips 1: Skriv också upp intressanta drömmar i sömndagboken och diskutera dem på mötet.

Tips 2: Bättre sömn: Försök inte somna om det inte går utan läs litet eller stig upp en stund. Lägg dig först då du är trött. Man får inte göra annat i sängen än knulla och sova. Bygg upp en sömnrutin. Vädra, tätta dig lugnt, stretcha, bada bastu... Ät kl 18-20. Efterrätter gör det lättare att somna. Motion före kl 18 hjälper. Sov i ett mörkt och svalt rum. På dagen får man tå korta tupplurer, men inte på kvällen. Om man är trött ska man gå och lägga sig ordentligt.

 
Jag avger ett hälsobetonat nyårslöfte och håller det under den överenskomna tiden
Beskrivning: Explorerscouten avger ett nyårslöfte angående sin egen hälsa. Patrullen kommer överens om hur lång tid vars och ens löfte ska hållas.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan hitta på en löftesgivningsceremoni. Löftena kan också sammanställas till en poster eller skrivas in på patrullens nätsida.

Tips: Kom överens om vad straffet är om man bryter löftet. Kom själv på vad straffet är om du bryter ditt eget löfte.

 
Vi jämför dofter och deras signaler. Vi hämtar med olika dofter för undersökning
Beskrivning: Jämför varandras dofter och fundera på vilka signaler dofterna ger. Explorerscouterna tar med sig olika dofter att undersöka. Patrullen funderar på vilka dofter som behagar och vilka som inte gör det.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledarna ger alla i uppdrag att hämta med sig olika dofter till mötet, gör en blankett för utvärdering av dofterna och funderar på en lek där man kan använda dofterna.

Tips 1: Alla tar med sig sin egen parfym (eller mammas eller pappas). Klipp 2x10 cm stora pappbitar. Skriv namnet på parfymen på ena ändan och spruta litet av parfymen på den andra. Dofta på de olika parfymerna och fundera på vilka ni tycker om. Var försiktiga om någon är allergisk eller har lätt för att få huvudvärk.

Tips 2: Fundera på vilka dofter som väcker minnen hos er.

 
Vi spelar TV-spel eller surfar på nätet i ett sträck för länge. Vi diskuterar kritiskt vad vi är beroende av och vad vi kan göra åt det
Beskrivning: Explorerscouterna spelar TV-spel eller surfar på nätet för länge. ”För länge” är en olika lång tid för var och en, men tanken är att spela eller surfa så länge att explorerscouten får nog av det. Efter spelandet/surfandet diskuterar patrullen kritiskt patrullmedlemmarnas beroende och vad man kan göra åt det. Explorerscouterna delar med sig av sina uppfattningar om för mycket spelande/surfande. Vad är för mycket?
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder diskussionen i patrullen om hur aktiviteten ska utföras. Aktiviteten kan göras under en utfärd där diskussionen om beroendet förs i slutet.

 

 

Med en riddares mod

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi skriver en lista över olika åldersgränser; officiella åldersgränser, egna åsikter och allmänna åsikter. Varför skiljer sig åsikterna?
Beskrivning: Officiella åldersgränser, åldersgränser enligt explorerscouterna själva och åldersgränser enligt allmän syn listas. Listan kan till exempel innehålla lämpliga åldersgränser för att köra bil, pussas, dricka alkoholhaltiga drycker och få veckopeng. På den gemensamma listan kan explorerscouterna var och en för sig märka ut vilken ålder de tycker att är lämplig för de olika sakerna, eller så kan de tillsammans diskutera sig fram till en lämplig åldersgräns. Till sist diskuterar patrullen varför åsikterna är olika.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker på förhand upp information om åldersgränser som baserar sig på lagen och gör eventuellt en färdig tabell där patrullen kan räkna upp sakerna och fylla i åldersgränser.

Tips 1: Gör en snabbgallup i den egna bekantskapskretsen före mötet så du får en uppfattning om vad den allmänna åsikten om olika åldersgränser är.

Tips 2: Sök bakgrundsinformation på nätet. Du hittar de offociella åldersgränserna i Finland på http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ik%C3%A4rajoista_Suomessa.

Tips 3: Bekanta er med åldersgränser för filmer på http://www.vet.fi/elokuvat_ikarajaluokitus.php. Titta på två filmer med olika åldersgräns och jämför dem.

 
Vi funderar på vilka vardagliga saker som är svåra för oss och lägger fram förslag på hur man kan klara svåra situationer
Beskrivning: Patrullmedlemmarna funderar var och en för sig på svåra saker och funderar sedan tillsammans på lösningar.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan tillsammans med lotsen fundera på hur man bygger upp ett möte med diskussioner och praktiska övningar.

Tips: Gör ett skådespel, en fotoserie eller en tecknad serie av lösningsförslagen.

 
Jag gör något som är utmanande för mig själv som talar med en främling, vandrar 40km, klättrar högt, smakar på broccoli, avlägger Björntanden, ingriper vid mobbning…
Beskrivning: Explorerscouten funderar på vad som är utmanande för just honom, prövar på att göra en eller flera av de sakerna och rapporterar efteråt i patrullen hur det lyckades. De övriga patrullmedlemmarna uppmuntrar.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen kan rita en bergskedja där varje patrullmedlem har ett berg med ett eget namn. När patrullmedlemmen klarat av sin utmaning flyttas patrullmedlemmens bild upp på toppen av berget.

Tips: Gör fler liknande utmaningar!

 
Jag bekantar mig med en gentlemans och en dams beteende och funderar på vad flirt är
Beskrivning: Patrullen tar reda på vilka goda seder som förknippas med en gentlemans eller en dams beteende och gör en egen guide om gott uppförande, där det också finns ett skilt kapitel om flirt.
Patrulledarens instruktioner: Patrullmedlemmarna kan få i uppdrag att intervjua människor i olika åldrer och ta reda på vad de upplever som ett gott beteende. Informationen kan också hittas i en etikettbok.

Tips 1: Testa hur flirt inverkar på det motsatta könet. Vad fungerar och vad gör det inte?

Tips 2: Titta på gamla filmer eller på Jane Austens Stolthet och fördom som film eller tv-serie och jämför beteendet i dem med det idag.

 
Jag deltar i en tillställning som behandlar säker sex
Beskrivning: Patrullen deltar tillsammans i den tillställning som behandlar säker sex som roverscouterna ordnar och ger respons om evenemanget och arrangemangen.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ansvarar för att patrullen efter tillställningen ger respons åt arrangörerna.

 
Vi går igenom ungdomars frågor om relationer och sex. Vi föreslår egna lösningar och svar och diskuterar dem
Beskrivning: Patrullen söker upp ungas frågor om relationer och sex i tidningars frågespalter och försöker hitta egna svar på frågorna. De egna svaren jämförs med svaren som getts i tidningarna och svaren diskuteras i patrullen.
Patrulledarens instruktioner: Varje patrullmedlem kan få i uppdrag att hämta med sig frågor och svar från olika tidningars frågespalter. Frågor och svar finns också på nätet.

Tips 1: Be spejarscouterna ställa anonyma frågor som ni svarar på tillsammans med lotsen.

Tips 2: Frågor hittas på http://demi.fi/vastaukset/suhteet

 
Vi bjuder in en expert till vårt möte för att diskutera med oss om rusmedel och deras inverkan på livet
Beskrivning: Patrullen bjuder in en expert till sitt möte för att diskutera rusmedel och deras inverkan på livet. Experten kan vara till exempel en tidigare eller nuvarande alkoholist, en kedjerökare eller en person som slutat röka, en person som arbetar med rusmedelsfrågor, en mentalvårdare, en tulltjänsteman eller en polis.
Patrulledarens instruktioner: Mötet kan ordnas som en överraskning för de andra, eller så kan experten väljas tillsammans. Tillsammans med experten och lotsen går man igenom vilka saker som är bra att lyfta fram. Efter besöket förs en utvärderingsdiskussion.

 
Jag förändrar mitt beteende på en eller flera punkter i en positiv riktning i minst en veckas tid och studerar hur det påverkar andra människor. Jag rapporterar resultaten i patrullen

Beskrivning: Explorerscouten förändrar sitt beteende på en eller flera punkter i en positiv riktning i minst en veckas tid, studerar hur det påverkar andra människor och rapporterar resultaten i patrullen.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder patrullmedlemmarna att fundera på sitt beteende och att fundera på hur de kunde förändra sitt beteende. Patrullen kommer tillsammans överens om hur långt testet är och går tillsammans igenom resultaten.

Tips: Svär mindre, ät upp all mat, hälsa glatt på alla du känner, städa frivilligt hemma, kom i tid, delta aktivare i planeringen av scoutmöten. Ta mer initiativ.

 
Vi diskuterar olika roller i en grupp. Vi prövar på olika roller i vår egen grupp
Beskrivning: Patrullen tar reda på vilka roller man kan ha i en grupp och gör rollbytesövningar.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen kommer tillsammans med lotsen överens om hur mötet ordnas och vad man behöver med sig.

Tips 1: Roller hittas på http://www2.amk.fi/mater/viestinta_ja_media/ryhmatyotaidot/ryhmaen_jaesenten_rooleja_ja_tehtaeviae_12219.html

Tips 2: Använd Edwars De Bonos hatteknik http://users.jyu.fi/~lrl/kurssit/virtopp2002/hats.html.

TipsNät: Rollspel

 

 

Mat på bordet

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Jag tar reda på hur mycket energi jag får och hur mycket jag behöver under en skoldag och under en utfärdsdag. Vi planerar en energirik meny för en vandring och räknar ut hur mycket energi vi får av den. Vi testar listan på en utfärd
Beskrivning: Explorerscouterna tar parvis reda på energibehovet i skolan och på en utfärd, planerar en energirik meny för en vandring och testar den på en utfärd.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren delar in patrullen i par. Vandringsrutten kan vara olika för de olika paren, men start och mål är de samma för alla. I målet jämförs erfarenheter.

Tips: Pröva på att torka vandringsmat för att minska packningens vikt betydligt.

 
Vi lagar mat av lokala råvaror, ekologiskt framställda matvaror eller rejäl handel produkter. Vi funderar samtidigt på vilken nytta vi själva har av denna typ av mat
Beskrivning: Patrullen lagar mat av lokala råvaror, ekologiskt framställda matvaror eller rejäl handel produkter och funderar samtidigt på vilken nytta vi själva har av denna typ av mat. En flyer om ämnet eller ett reklamblad görs åt till exempel en annan patrull eller hängs upp på kårlokalens vägg.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan be alla hämta med lämpliga kokböcker. Matinköpen görs gemensamt. Lotsen kan frågas om råd ifall scouterna känner att de inte vet tillräckligt om ämnet.

Tips: Gör ett blindtest och jämför rejäl handel eller ekoprodukter med vanliga produkter. Finns det smakskillnader?

 
Vi gör mat av fullständigt obehandlade råvaror
Beskrivning: Patrullen tillreder en måltid av obehandlade råvaror som till exempel omalda korn, rå fisk eller oplockad höna och funderar på vad det har för betydelse om maten är färdig eller görs av råvaror. Fördelar och nackdelar listas.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen kan tillsammans på förhand fundera på vilka råvaror som används. Patrullmedlemmarna kan var och en sköta om ett delområde i förberedelserna.

Tips: Tillred en måltid av fångsten på en fiskeutfärd. Fråga jaktsällskapen om råd.

TipsNät: Korvstoppning

 
Vi bakar chokladkakor och äter dem alla under en kväll. Vi diskuterar vad som är rimligt i våra matvanor och vad som inte är det
Beskrivning: Patrullen bakar några chokladkakor och äter dem alla under samma kväll och diskuterar var gränsen går i ens matvanor och vad som är rimligt.
Patrulledarens instruktioner: Patrullmedlemmarna kan parvis få i uppgift att söka upp ett recept och ingredienser för en chokladkaka. Kakorna bakas och äts av patrullen tillsammans under en kväll. Lotsen kan leda diskussionen om rimliga matvanor.

 
Jag tillreder en måltid hemma eller på utfärden utgående från ett recept som jag hittat på själv. Vi sammanställer patrullens kokbok. Vi jämför hälsosamhet och energiinnehåll i recepten
Beskrivning: Explorerscouten hittar själv på ett recept för mat hemma eller på utfärden. Recepten sammanställs till patrullens egen kokbok och receptens energiinnehåll och hälsosamhet jämförs.
Patrulledarens instruktioner: Patrullmedlemmarna kan få en månad eller ett halvt år tid på sig att utveckla sitt recept. Tips på recept kan också fås till exempel av lotsen.

Tips: Samla ihop recepten på nätet istället för i en bok.

 

 

Djupa tankar

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Läsdagbok
Beskrivning: Explorerscouten läser en tankeväckande bok och för dagbok över de väckta tankarna.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen kan hålla läsecirkel och diskutera tankar som väckts och rekommendera böcker för varandra. Hela patrullen kan också läsa samma bok så att man kan jämföra tankar.

 
Rätt och fel
Beskrivning: Patrullen ordnar en debatt eller en åsiktslinje om etiska och samhälleliga frågor.
Patrulledarens instruktioner: För debatten väljs två temata och debattörernas inställning till ärendena lottas ut. För åsiktslinjen behövs minst 10 påståenden som skrivs ned på en lapp åt var och en. Påståenden läggs ut på axeln samma åsikt - annan åsikt efter diskussion i patrullen. Meningen är att föra livliga diskussioner om ämnena. Att hitta på påståenden kan ges som hemuppgift åt patrullmedlemmarna.

Tips: Lämpliga temata är till exempel: finländsk invandrarpolitik, djuraktivister, konsumtionsvanor, vita lögner, åldersgräns för röstberättigande eller odlande av cannabis.

TipsNät: Fyra hörn

 
Mina och kårens värderingar
Beskrivning: Explorerscouten funderar på vilka värderingar som förmedlas genom kårens verksamhet och vilka hans egna värderingar är. I patrullen diskuteras vad värderingar är och hur de påverkar patrullmedlemmarnas liv.
Patrulledarens instruktioner: Det lönar sig att använda praktiska övningar eftersom bara en diskussion om värderingar kan bli på för abstrakt nivå.

Tips: Ordna en auktion eller byteshandel om värderingarna och diskutera efteråt varför du ville ha just de värdena. Diskutera vad som är scoutig verksamhet.

TipsNät: Toleransbarometern, Heta stolen

 
Ett brev till framtiden
Beskrivning: Explorerscouten skriver ett brev till sig själv ett valfritt antal år in i framtiden.
Patrulledarens instruktioner: Ett brev till framtiden fungerar bra som programnummer på en utfärd eller som avslutning på ett möte.

Tips: Kom tillsammans överens om var breven sparas. Öka brevens hemlighetsfullhet med dubbla kuvert, sigill etc. Gör kuverten själv. Lägg med tidningsutklipp, bilder, små föremål eller saker som är viktiga för dig själv just då i brevet. Man kan till exempel skriva om vad man drömmer om eller förväntar sig av framtiden.

 
Arbeten för kvinnor och män
Beskrivning: Patrullen listar 10 uppgifter som i den finländska kulturen traditionellt betraktats som typiskt manliga eller typiskt kvinnliga uppgifter och funderar på varför det är så.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren samlar på förhand in material som till exempel yrkesstatistik, studerandestatistik eller tidningsartiklar.

Tips: Bjud in någon som har ett arbete som typiskt innehas av någon från det andra könet. Låt personen berätta om sitt arbete och yrkesval.

 
Vi delar ut lön
Beskrivning: Patrullen har till sitt förfogande 25 000 fantasieuro som ska delas mellan följande yrkesutövare: lärare, läkare, polis, sjukvårdspersonal, ingenjör, långtradarchaufför, byggnadsarbetare, barnträdgårdslärare, pilot och städare. Explorerscouten funderar själv på vad han skulle betala för månadslön åt de olika yrkesutövarna. Därefter studerar patrullen tillsammans statistik över hur utbildning påverkar löner och jämför statistiken med de egna utdelade lönerna. Patrullen funderar på vad löneskillnaderna kan bero på.
Patrulledarens instruktioner: Aktiviteten kan också utföras i par varefter resultaten gås igenom tillsammans och man också försöker hitta lösningar som gör alla nöjda. Det är viktigt att löneutdelningen först sker utan att man bekantat sig med statistiken.

Tips: Med sökordet ”lönestatistik” (begränsat till finländska sidor om ni vill ha finländsk statistik) hittar ni bra material på nätet. Leksakspengar hjälper att gestalta lönerna.

 
Som exempel för andra
Beskrivning: Patrullen diskuterar vilka äldre scouter medlemmarna någon gång beundrat och varför, ett hurudant exempel var och en skulle vilja vara för yngre och vilken åldersgrupp som påverkas mest av ens exempel.
Patrulledarens instruktioner: Diskussionen passar bra som avslutning på kvällen, och det kan löna sig att bjuda in lotsen till diskussionen.

Tips 1: Bjud in förebilder till lägerbålet eller till patrullens möte. Gör en idolplansch av dig själv och lyft fram sådana egenskaper som unga beundrar som du själv skulle vilja ha.

Tips 2: Lista förebilder i kåren/scouterna/politiken/övriga kändisar och diskutera vilka goda och dåliga sidor de har som förebilder.

 
Fördomar
Beskrivning: Patrullen gör en övning kring fördomar där man funderar på vem man kunde bo med, resa med eller gifta sig med.
Patrulledarens instruktioner: Som övning kan man till exempel använda sig av den som nämns i tipset där man funderar på vem man skulle vilja åka tåg med. Övningen passar bra inför en utfärd med internationellt tema, på FN-dagen eller på en internationell temakväll.

Tips 1: Eurorail á la carte (ur boken Kulttuurienvälinen kasvatus, Allianssi, 2000) ”Du ska snart stiga på ett tåg som tar dig från Lissabon till Moskva. Resan kommer att ta en vecka och du är tvungen att dela din sovvagn med tre andra resenärer. Med vem skulle du helst resa?” Välj först själv tre medresenärer och försök sedan komma till en gemensam slutsats med patrullen. Diskutera vilka faktorer som påverkade beslutet, vilka stereotyper ni stötte på och varifrån dessa tankar kommer.
Resenärer:

 • en serbisk soldat
 • en överviktig schweizisk börsmäklare
 • en italiensk DJ med fickorna fulla av pengar
 • en kvinnlig afrikansk klädförsäljerska
 • en ung konstnär med HIV
 • en rom från Ungern som just frisläppts ur fängelset
 • en Bask-aktivist som ofta reser till Ryssland
 • en tysk rap-artist
 • en blind dragspelare från Österrike
 • en studerande från Ukraina som inte skulle vilja återvända hem
 • en romsk kvinna som reser med ett litet barn och inte har visum
 • en aggressiv lesboaktivist från Holland
 • en svensk skinhead som luktar alkohol
 • en engelsk fotbollshuligan
 • en polsk prostituerad från Berlin
 • en fransk jordbrukare som har med sig en starkt luktande ost
 • en i Tyskland bosatt arab som är på väg från Libyen

Tips 2: Besök ett mottagningscenter.

Tips 3: Under ett möte är en blind (bindel), en döv (öronproppar + hörselskydd), resten på olika sött rörelsehindrade. Någon annan aktivitet utförs oberoende av detta. Diskutera efteråt hur de med handikapp lyckades delta i mötet och hur de fick hjälp.

 
Människor nära mig
Beskrivning: Patrullen diskuterar människor nära dem, till exempel som avslutning på kvällen. Explorerscouterna skriver ner de sju viktigaste personerna i deras liv på papperslappar och funderar på i vilken ordning de skulle avstå från personerna. En person i taget stryks från listan och det diskuteras om hur det känns att avstå från den personen och varför man avstår från personerna i just den ordningen.
Patrulledarens instruktioner: Aktiviteten lämpar sig som avslutning på kvällen och passar bäst då patrullen redan är bekant och trygg.

Tips: Skriv ned saker som hör till ditt liv istället för människor, till exempel hälsa, skola, vänner och familj.

 

 

Från ord till handling

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi arrangerar ett skivråd med andliga sånger
Beskrivning: Patrullen samlar in andlig musik och väljer ut, lyssnar på och bedömer ett lämpligt antal sånger.
Patrulledarens instruktioner: Varje patrullmedlem kan få i uppdrag att ta med sig ett andligt musikstycke till mötet. Man kan också göra en gemensam upptäcktsfärd på biblioteket.

Tips: Det finns många olika slag av andlig musik, allt från lugn musik till rock. Musiken kan lånas på bibliotek eller av församlingen. Diskutera hur andlig musik skiljer sig från annan musik.

 
Bönepärlor
Beskrivning: Patrullen tillverkar en frälsarkrans av pärlor och använder den under kvällssandakten.
Patrulledarens instruktioner: Frälsarkransen är ett pärlband skapat av Martin Lönnebo där varje pärla representerar en bön. Pärlbandet passar till exempel som armband, mobiltelefonsmycke eller nyckelring.

 
Eget sånghäfte med lugna sånger
Beskrivning: Patrullen samlar in ett antal lugna sånger och gör ett häfte som kopieras åt alla i patrullen.
Patrulledarens instruktioner: Sånghäftet kan testas till exempel på patrullens egen hajk.

Tips: Skriv också in ackorden i häftet om någon i patrullen spelar gitarr.

 
Vi bygger en kyrka på lägerområdet
Beskrivning: Patrullen väljer ut en lämplig plats på lägerområdet och funderar på varför platsen lämpar sig för en kyrka samt bygger de konstruktioner som behövs på platsen.
Patrulledarens instruktioner: För att bygga kyrkan bör man ha lov av markägaren. Konstruktionerna blir bättre om de planeras ordentligt på förhand.

Tips 1: Viktiga element är till exempel ett kors, ett altare, en knivstock och en klocka.

Tips 2: Man kan också i stället bygga ett lugnt ställe där man kan stilla sig.

 
Vi arrangerar lägerkyrka eller en andakt på lägret
Beskrivning: Patrullen planerar och förverkligar en lägerkyrka eller en andakt på lägret eller på en utfärd. Patrullen funderar på vad som hör till andakten, gör upp en jämn arbetsfördelning och förverkligar tillfället på ett scoutigt sätt.
Patrulledarens instruktioner: Vid planeringen av andakten är det viktigt att fundera på vad man vill göra och vem man gör det för. Lägerdeltagarna kan ges små uppgifter som att förbereda program för andakten, läsa en text eller tända ljus.

Tips 1: Tåga till andakten för en högtidlig början på den.

Tips 2: Be församlingen om hjälp.

 
Jag bekantar mig med församlingens ungdomsarbete eller med diakoniarbete
Beskrivning: Patrullen gör ett besök hos en församlingsarbetare och tar reda på hur församlingens ungdoms- eller diakoniarbete fungerar.
Patrulledarens instruktioner: Hela patrullen kan utföra uppgiften tillsammans, eller så kan explorerscouterna parvis få i uppdrag att bekanta sig med ett delområde och hämta med sig informationen till ett möte.

Tips 1: Fundera på vilka frågor ni vill ställa. Skriv en artikel i kårtidningen om besöket.

Tips 2: Ni kan också be personen på besök till ert möte.

Tips 3: Ta till exempel reda på vad församlingen erbjuder unga och delta i en ungdomskväll, eller bekanta er med familje- eller barnverksamhet.

 
Frivillig på församlingens evenemang
Beskrivning: Patrullen tar reda på vad man kan göra som frivillig på församlingens olika evenemenag, tar på förhand reda på evenemangets bakgrund och deltar i evenemangets förverkligande.
Patrulledarens instruktioner: Man kan till exempel parvis delta i en insamling, hjälpa till på en gudstjänst eller delta i en sångkväll för åldringar.

Tips: Exempel på evenemang: gemensamt ansvar-insalming, gudstjänst, barnläger.

 
Jag fungerar som hjälpledare
Beskrivning: Patrullen deltar i församlingens hjälpledarutbildning eller i skolningen för hjälpledare på prometheus-läger och fungerar som hjälpledare på ett skriftskoleläger eller ett prometheus-läger.
Patrulledarens instruktioner: För att uppmuntra patrullmedlemmarna att delta i utbildningen kan patrulledaren färdigt ta reda på när utbildningen och lägren ordnas. Informationen fås från församlingen och från Prometheus-lägrets stöd rf.

Tips: Glöm inte att anmäla er till skolningen.

 
Jag leder en stilla stund i patrullen
Beskrivning: Patrullens medlemmar förbereder och förverkligar i tur och ordning en stilla stund på mötet eller utfärden.
Patrulledarens instruktioner: Det finns böcker och webbplatser med tips om stilla stunder (bland annat Taptoboken som fås på FiSScs kanslier). Varje patrullmedlem kan få ett eget möte till vilket han/hon ska förbereda en avslutning på kvällen. De bästa tipsen skrivs upp och kan ges till de andra patrullerna i kåren.

Tips: Pröva på något som ni inte ordnat tidigare, till exempel en stilla stund i naturen.

 
Församlingsval
Beskrivning: Patrullmedlemmarna tar reda på vilka kandidater som finns uppställda i församlingsvalet och röstar enligt sina egna åsikter. Församlingsvalen ordnas vart fjärde år. 16 år fyllda har rösträtt.
Patrulledarens instruktioner: Kandidaterna kan diskuteras i grupp och man kan fundera på vad i församlingen som är viktigt för ungdomar.

Tips 1: Gör röstningsfärden tillsammans om alla i patrullen hör till samma församling.

Tips 2: Gå igenom skillnaden mellan kyrkoråd och -fullmäktige. Vad kan de invalda påverka? Varför ska man rösta?

 
Olika religioner
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med olika trossamfund och tar reda på vilka olika religioner som bekänns i den världsomfattande scoutrörelsen. På kårlokalens vägg görs en karta där det framgår hur allmänna olika religioner är inom scoutrörelsen. Patrullen funderar på hur man i den finländska scoutingen tar hänsyn till olika livsåskådningar till exempel i andlig verksamhet.
Patrulledarens instruktioner: För kartan lönar det sig att färdigt göra upp en arbetsfördelning.

Tips 1: Information om var det finns scouter hittar man bland annat på WOSM:s och WAGGGS:s webbplatser.

Tips 2: FS mångkulturalitetsprojekt har sammanställt material om olika religioner.


Vi bekantar oss med en främmande religions evenemang
Beskrivning: Patrullen söker information om en främmande religion och deltar i en av trossamfundets andliga evenemang, till exempel en mässa eller en gudstjänst.
Patrulledarens instruktioner: Före besöket går patrullen igenom vilka regler som finns. Det är viktigt att informera om besöket på förhand och ta reda på hur man ska bete sig under tillfället.

TipsNät: Länkar