Skogsutrustning

 

Byggmästarens handskar

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi planerar och bygger en stor lägerport
Beskrivning: Patrullen planerar och bygger en stor, välgjord och finslipad lägerport på sommarlägret.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren skaffar inför planeringen instruktioner och tips på hur olika portar kan förverkligas, gör en uppgiftsfördelning och ansvarar för att tidtabellen följs.

Tips: Bygg en port utan spik och använd endast surrningar och olika fogar.

 
Vi planerar och bygger en lägerbastu

Beskrivning:Patrullen eller åldersgruppen planerar och bygger en lägerbastu och testar den på lägret.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren tar på förhand reda på hur en lägerbastu kan byggas, leder patrullen i planeringen och gör upp en arbetsfördelning.

Tips: Tillverka traditionella bastukvastar.

 
Vi planerar och bygger en vattenrutschbana
Beskrivning: Patrullen planerar och bygger en fungerande vattenrutschbana som till exempel används under lägret.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren funderar tillsammans med patrullen på hur vattenrutschbanan ska byggas, gör upp en arbetsfördelning och ansvarar för att tidtabellen håller.

Tips: Ordna vatten-OS eller annat program med vattentema på lägret.

 
Vi planerar och bygger ett fungerande och ergonomiskt lägerkök med en avfallssorteringspunkt
Beskrivning: Explorerscouterna planerar och bygger parvis eller med hela patrullen ett fungerande lägerkök med avställningsyta, förvaringsutrymme för redskap och matvaror, en säker matlagningsplats, en återvinningspunkt samt en diskpunkt.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ger aktiviteten i uppdrag åt ett par eller leder patrullen i planerandet, samt gör en uppgiftsfördelning.

Tips 1: Bygg en lägerspis eller en lägerugn i lägerköket.

Tips 2: Bygg köket eller sorteringspunkten av återanvänt material.

TipsNät: Bord

 
Vi bygger en slängkälke
Beskrivning: Patrullen bygger en säker och fungerande slängkälke på isen till exempel på kårens vinterläger.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker fram instruktioner för slängkälken och gör en uppgiftsfördelning. Patrullen planerar tillsammans, skaffar material och bygger kälken på en lämplig plats.

 
Vi bygger en fungerande häng- eller repbro på sommarlägret
Beskrivning: Patrullen bygger en fungerande häng- eller repbro som är säker och håller också en tyngre människa.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ger patrullmedlemmarna i uppdrag att söka upp olika instruktioner på rep- och hängbroar. Patrullen planerar en egen bro, skaffar material och bygger bron på lägret.

Tips: Bygg bron som en del av lägerporten.

 
Vi bygger en lägerspis eller en lägerugn på sommarlägret
Beskrivning: Patrullen eller explorerscouterna i par bygger en lägerspis eller -ugn som används till matlagning.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren skaffar instruktioner för lägerspisar eller -ugnar, eller uppmanar paret att skaffa instruktionerna själv. Ifall uppgiften görs parvis ger patrulledaren respons. Görs uppgiften av patrullen tillsammans leder patrulledaren planeringen och gör upp en arbetsfördelning.

Tips: Bygg lägerspisen eller -ugnen som en del av köket som patrullen planerat och förverkligar på lägret.

 
Vi bygger en stadig flotte som kan användas hela sommarlägret
Beskrivning: Patrullen bygger en stadig flotte som bär minst tre personer och används på lägret av lägerdeltagarna.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker upp modeller på flottar. Patrullen planerar flottbygget tillsammans och patrulledaren gör upp en uppgiftsfördelning och ansvarar för tidtabellen och säkerheten på flotten.

 

 

Så föds ett läger

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi ansvarar för konstruktionerna på kårlägret
Beskrivning: Patrullen tar helhetsansvaret för planerande och förverkligande av kårlägrets konstruktioner.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker upp olika bygginstruktioner, leder planeringen och lär vid behov under våren ut surrningar, knopar och fogar åt patrullmedlemmarna.

 
Vi ansvarar för lägermaten på kårlägret
Beskrivning: Patrullen tar helhetsansvaret för planerande och förverkligande av lägermaten på kårlägret.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren tar på förhand reda på vad som bör uppmärksammas i planeringen av lägermaten. Patrullen planerar tillsammans och patrulledaren gör upp uppgiftsfördelning och följer upp att projektet lyckas.

Tips: Överraska lägerdeltagarna med roliga och lite ovanligare maträtter på lägret, som munkar, rövarstek och gräddtårta.

 
Vi ansvarar för programmet på kårlägret
Beskrivning: Patrullen tar helhetsansvaret för programmet under kårlägret genom att planera och dela ut arbetsuppgifter till andra.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker upp programstommar från tidigare läger, Patrullen planerar lägrets program så långt som det är möjligt, skaffar material och informerar lägrets ledare och roverscouter om deras uppgifter. Under lägret deltar patrulledaren i förverkligandet och stöder de andra ledarna i deras uppdrag.

Tips: Bygg upp programmet kring ett tema, till exempel, indianer, Kalevala, fängelseflykt, medeltiden eller en jorden runt resa.

 
Vi sköter underhållet av kårens lägerutrustning före och efter lägret
Beskrivning: Patrullen vårdar kårens lägerutrustning före och efter lägret. Till lägerutrustningen räknas bland annat tält, kärl, första hjälpen utrustning, verktyg, stormkök, stormlyktor, rep och torrskaffning.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder patrullen i planeringen av hur vården av utrustning sköts före och efter lägret. Vilka redskap behövs, vem ansvarar för vad och när vårdas utrustningen.

Tips: Fundera på hur utrustningen i framtiden kunde hållas i bättre skick.

 
Vi funderar på roliga lägertemata och programidéer som passar ihop med dem för kårens bruk
Beskrivning: Patrullen hittar på roliga lägertemata och funderar på lämpliga programidéer. Idéerna ges åt ledarrådet för allmänt bruk.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren sätter upp ramar för tankesmedjan. De färdiga planerna ges åt ledarrådet.

 
Vi gör upp en säkerhetsplan för kårlägret
Beskrivning: Patrullen gör upp en säkerhetsplan för kårlägret.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker på förhand upp modeller för säkerhetsplaner och funderar på hur säkerhetsplanen bäst görs i patrullen. Säkerhetskarteringen kan göras gemensamt varefter var och en får ett eget ansvarsområde.

 

 

Lägerfinesser

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi gör spel för fritiden på lägret
Beskrivning: Patrullen bygger eller tillverkar olika lägerspel för fritiden på lägert. Spelen kan vara till exempel krocket, kubb, frisbeegolfbana, stångboll, minigolfbana eller brädspel.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder planeringen, gör upp arbetsfördelningen och ansvarar för att tidtabellen följs.

Tips: Ordna en provspelningskväll före lägret och testa spelen som ni har gjort.

 
Vi gör lägermärken åt deltagarna på kårlägret
Beskrivning: Patrullen gör lägermärken åt lägerdeltagarna. Lägermärket kan var gjort av tyg eller av annat material och kan fästas på scoutskjortan, halsduken eller liknande.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan ge uppgiften åt ett två explorerscouter eller åt hela patrullen. Under planeringsprocessen ger patrulledaren respons och ser till att tidtabellen följs.

Tips: Gör ett besök på scoutmuseet och bekanta er med olika lägermärken.

 
Vi gör en punkt för ledarvård på lägret
Beskrivning: Patrullen tar på sitt ansvar att ordna en ledarvårdspunkt på lägret, med till exempel massage, bastu, fotvård, pauspyssel eller café.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar ledarvårdspunkten tillsammans med patrullen, gör en uppgiftsfördelning och ansvarar för att tidtabellen följs.

Tips: Ledarvårdspunkten får inte störa resten av lägrets program.

TipsNät: Ledarrådd

 
Vi planerar och förverkligar ett kvällsprogram, en väckning med program eller ett lägerdop under lägret
Beskrivning: Patrullen planerar och förverkligar ett upplevelserikt kvällsprogram, en väckning med program eller ett trevligt och spännande lägerdop under lägret och tar kårens traditioner i beaktande samt funderar på om traditionerna är bra som de är eller om de borde förändras.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder planeringen i patrullen, ansvarar för abetsfördelningen och tidtabellen och ser till att programpunkten är scoutig.

Tips: Testa olika metoder att tända lägerbålet, till exempel tändtråd. Gör väckningen rolig och överraskande också för dem som blir väckta. Ge de lägerdöpta lägernamn.

 
Vi tonsätter och skriver orden till en lägersång
Beskrivning: Patrullen eller explorerscouterna parvis tonsätter och skriver ord till en lägersång som lärs ut åt de andra och till exempel sjungs på kårens läger.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan ge aktiviteten i uppdrag åt två musikaliska explorerscouter i patrullen, eller så kan hela patrullen göra aktiviteten tillsammans. Patrulledaren ser till att sången lärs ut åt de andra och att alla får en kopia av orden.

Tips: Sjung igenom en scoutsångbok vid lägerelden för att få inspiration.

 
Vi fungerar som guider under besöksdagen
Beskrivning: Patrullen eller åldersgruppen ställer upp som guider under besöksdagen och kan till exempel berätta för föräldrarna om lägret, visa lägerområdet och visa besökarna till rätt plats vid rätt tid.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan bekanta sig med hur tidigare besöksdagar har ordnats på lägret. Patrullen planerar och förverkligar sina planer tillsammans.

 
Vi lindrar de yngstas hemlängtan
Beskrivning: Patrullen tar på sitt ansvar att sköta om hemlängtande scouter på utfärden eller lägret. Patrullen funderar på orsaker till hemlängtan och förbereder sätt att lindra hemlängtan. Metoderna testas på lägret och efteråt utvärderas hur bra uppgiften lyckades.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder planeringen, gör upp uppgiftsfördelningen och ger respons under projektets gång.

Tips: Fundera på för- och nackdelar mobiltelefoner på lägret.

 

 

Vi hålls på kartan

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Jag repeterar orienteringskunskaper och hittar väderstreck med hjälp av tecken i naturen
Beskrivning: Explorerscouten repeterar orienteringskunskaper och lär sig hitta väderstreck med hjälp av tecken i naturen.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren lär ut själv eller bjuder in en skicklig orienterare som lär ut orientering åt patrullen. Olika övningar för kartläsande, ruttval och uppskattande av avstånd kan göras och samtidigt kan man öva sig att hitta väderstreck i naturen.

Tips: Öva noggrann kartläsning med en karta som endast har höjdkurvor utritade.

 
Vi bekantar oss med kartans koordinatsystemet
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med koordinatsystemet under ledning av en sakkunnig.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren bjuder in en sakkunnig till mötet som lär ut koordinatsystemet åt patrullmedlemmarna.

 
Jag orienterar nattetid
Beskrivning: Explorerscouterna orienterar nattetid ensamma eller parvis.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar och förverkligar tillsammans med lotsen en lämpligt svår nattorientering.

 
Jag deltar i en orienteringsmästerskapstävling
Beskrivning: Explorerscouten deltar i ett orienteringsmästerskap. Orienteringsmästerskap ordnas bland annat av många finska distrikt och av FS.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren uppmuntrar hela patrullen att delta i orienteringsmästerskapet.

Tips: Avsluta dagen med bastu.

 
Vi övar oss att orientera med hjälp av specialkartor
Beskrivning: Explorerscouterna utvecklar sina orienteringskunskaper med hjälp av olika specialkartor, till exempel kartor med endast höjdkurvor, speciella färger, ovanlig skala eller delvis täckta kartor.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren skaffar specialkartor och planerar en lämpligt svår orientering i samråd med lotsen. Specialkartor kan man få från bland annat orienteringsföreningarna eller lantmäteriverket.

Tips: Gör en längre rutt på en specialkarta eller gör korta och effektiva orienteringsrutter så att patrullmedlemmarna hinner öva sig med olika kartor.

 
Vi gör en egen orienteringsbana i närterrängen
Beskrivning: Patrullen eller åldersgruppen gör en egen orienteringsbana i terrängen. Ifall markägaren tillåter kan patrullen bygga fasta ställningar för orienteringsstämplar på kontrollerna.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren leder planeringen och gör upp en arbetsfördelning.

 
Vi planerar och förverkligar orienteringsskolning och en orienteringsbana för en annan åldersgrupp
Beskrivning: Patrullen planerar och förverkligar en lämpligt krävande orienteringsskola och orienteringsbana för en annan åldersgrupp.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar orienteringsskolan och orienteringsbanan tillsammans med patrullen, gör upp en arbetsfördelning och ansvarar för att tidtabellen hålls.

Tips: Erbjud orienteringsskolan som en programpunkt på åldersgruppens utfärd.

TipsNät: Kartor

 
Vi deltar i Jukola- eller Venlakavlen
Beskrivning: Patrullen förbereder sig för och deltar i Jukola- eller Venlakavlen
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren anmäler patrullen till tävlingen och ser till att informationen löper. Patrullen förbereder sig tillsammans. Ifall patrullen inte har tillräckligt många medlemmar för tävlingslaget kan patrullen bjuda in andra kårmedlemmar.

 
Vi övar regelbundet orientering i minst ett halvt års tid, till exempel genom att delta i öppna orienteringar
Beskrivning: Patrullen gör upp ett minst ett halvt år långt orienteringsträningsprogram och förverkligar det enligt planen.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen leder planeringen och följer med att programmet följs.

Tips: På många håll ordnar orienteringsföreningarna öppna orienteringar varje vecka.

TipsNät

 

 

Ett golv av mossa och himlen som tak

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi planerar, förbereder och förverkligar en minst två dygn lång vandring
Beskrivning: Explorerscouterna planerar, förbereder, och förverkligar parvis eller i patrullen en minst två dygn lång vandring. Vandringen motsvarar deltagarnas färdigheter och kondition.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren gör upp en arbetsfördelning och ansvarar för att planeringen går framåt.

Tips: På www.utinaturen.fi finns många tips på områden och terränger.

 
Vi bekantar oss med kanotsäkerhet, lär oss paddla och gör en kanotutfärd
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med säker paddling, övar paddling och förverkligar en kort kanotutfärd.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker upp en person som kan lära ut paddlingens grunder åt patrullen och sköter tillsammans med lotsen om att det finns utrustning. Patrullen planerar utfärden tillsammans.

TipsNät: Länkar, Eskimosväng

 
Vi planerar, förbereder och förverkligar en finländsk ödemarksvandring
Beskrivning: Patrullen planerar, förbereder och förverkligar en 4-8 dygns vandring i ödemarken, minst 200km från kårlokalen. Övernattningen sker i tält eller vindskydd. Vandringsrutten går igenom ett område som på något sätt avspeglar Finland eller finländskhet.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker på förhand upp förslag på områden så att patrullen kan välja ett intressant vandringsmål. Patrullen planerar vandringen tillsammans och var och en får en egen uppgift. Lotsen kan också delta i vandringen.

 
Vi planerar, förbereder och förverkligar en hajk där vi tar oss fram med ett transportmedel som drivs med muskelkraft
Beskrivning: Patrullen planerar, förbereder och förverkligar en utfärd med övernattning där transporten sker med ett transportmedel som drivs med muskelkraft till exempel sparkbräde, rullskridskor, skidor, dressin, cykel, roddbåt, skateboard, rullstol, hoppstylta, långfärdsskridskor, trampbil eller snöskor.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar utfärden tillsammans med patrullen och gör upp en arbetsfördelning.

 
Vi förverkligar under ett års tid fyra olika övernattningar utomhus under olika årstider
Beskrivning: Patrullen förverkligar under ett års tid fyra olika övernattningar utomhus under olika årstider, övernattar på olika sätt på varje utflykt och prövar på minst ett sätt som är nytt för alla.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar tillsammans med patrullen alla fyra utfärderna samtidigt och gör upp en arbetsfördelning.

 
Vi förbereder oss för att vandra vintertid och förverkligar en minst två dygn lång vintervandring
Beskrivning: Explorerscouten förbereder sig för en minst två dygn lång vintervandring. Före vandringen tar patrullen reda på hur kallt vatten, köld och vind påverkar människans överlevnadsförmåga och gör upp en plan för hur dessa saker beaktas under vandringen.
Patrulledarens instruktioner: Förberedelser för en vintervandring tar tid. Förutom att lära sig hur man klarar sig i kyla är det också viktigt att ta reda på hur man planerar en tillräckligt energirik vintervandringsmeny.

 
Vi bekantar oss med vinterbivacker och prövar på minst två snöbivacker
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med olika vinterbivacker som till exempel kåta eller kamintält och prövar minst två olika snöbivacker.
Patrulledarens instruktioner: Patrullmedlemmarna kan på egen hand bekanta sig med olika bivacker och presentera dem för resten av patrullen på ett möte. Patrullen planerar tillsammans när och hur snöbivackerna testas. 

TipsNät: Skavsårwww.fissc.fi/tips/vrigt/mot-skavs-r-p-vandring

 

 

Ödemarkens superhjälte

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Jag jämför klädseln under läger, utfärder och vandringar
Beskrivning: Explorerscouten jämför kläder på ett lämpligt sätt. Patrullen testar också olika klädval i regn, vind och kyla. Av resultaten görs en rapport till patrullens webbplats, blogg eller till exempel i kårens tidning.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren tar på förhand reda på hur lager-på-lagerklädsel och väder inverkar på kroppens temperatur. Före planering av testet utbildar patrulledaren patrullen i ämnet.

Tips: Hitta på en serie rörelser som man kan göra för att hålla sig varm till exempel då man fungerar som kontollant och ska stå stilla länge.

 
Jag övar mig att rädda mig själv ur en vak och att rädda en person som gått ned sig i en vak. Vi repeterar olika nödsignaler och vet hur man ger första hjälpen vid hypotermi
Beskrivning: Explorerscouten övar i situationer som känns så verkliga som möjligt räddning ur vak och lär sig rädda en person som gått ned sig i en vak. I samband med övningen repeterar patrullen olika nödsignaler och första hjälpen vid hypotermi.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledarens uppgift är att repetera nödsignaler och första hjälpen vid hypotermi med patrullen. Lotsen ansvarar för räddningsövningen.

TipsNät

 
Jag lär mig göra upp eld utan tändstickor eller tändare
Beskrivning: Explorerscouterna lär sig parvis att tända eld utan tändstickor eller tändare, till exempel genom att drilla eld eller använda brännglas eller tändstål.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ger patrullmedlemmarna i uppgift att förbereda sig för aktiviteten genom att välja den teknik som de vill pröva samt skaffa redskap och instruktioner.

Tips: Ordna en utfärd med stenåldern som tema och gör mat av obehandlade råvaror eller av ingredienser som ni hittar i naturen, försök klara er med så lite utrustning som möjligt och gör en bivack av naturmaterial eller övernatta i en grotta. Många av dessa tips är aktiviteter i explorerscoutprogrammet.

 
Vi bygger en farkost och korsar ett vattendrag med den
Beskrivning: Patrullen bygger en farkost, till exempel en flotte eller en trampbåt, och korsar ett litet vattendrag med den.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker på förhand upp förslag på olika farkoster vilka patrullen kan använda som grund då den gör upp en egen modell. Patrulledaren gör upp en uppgiftsfördelning och ser till att tidtabellen följs. Lotsen hjälper till med materialanskaffningen.

Tips: Segla till en ö med en flotte och lev som Robinson Crusoe.

 
Vi torkar mat inför vår vandring
Beskrivning: Patrullen torkar olika matvaror och lagar mat på dem under sin vandring.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren tar reda på vilka metoder att torka mat som finns, hur torkad mat förvaras samt hur man använder torkade ingredienser under vandringen och lär ut kunskapen åt patrullmedlemmarna. Patrullen bestämmer tillsammans vilka matvaror som torkas och vem som torkar vad.

Tips: Torka malet kött, grönsaker och potatis. Torka bär eller svampar som ni själva plockat.

 
Vi funderar på vilka olyckor som kan hända under en vandring och förbereder oss för dem
Beskrivning: Patrullen funderar på säkerhetsrisker under en vandring och ordnar en övning där första hjälpen i sådana situationer lärs in. Patrullen sammansätter en första hjälpen förpackning inför vandringen.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ordnar tillsammans med lotsen en övning i första hjälpen och går igenom första hjälpen vid sådana olyckor som kan ske under en vandring. Patrullen gör en lista över de tillbehör som bör finnas i första hjälpen förpackningen och patrulledaren koordinerar införskaffningen av materialet till en sådan. Förpackningens innehåll sätts ihop på nästa möte.

Tips: Utse en första hjälpen ansvarig som ansvarar för förpackningens innehåll i fortsättningen.

 
Vi repeterar ätliga växter, svampar och bär som hittas i den finländska naturen och ordnar en provsmakning
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med ätliga finländska växter, svampar och bär och lagar därefter maträtter av dem och ordnar provsmakning för sig själv eller för en yngre åldersgrupp.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren funderar på hur provsmakningen förverkligas, lär patrullen hur man känner igen växter och ordnar en insamlingsutfärd.

Tips: Laga nässelplättar, svampsås eller bärkräm.

 
Jag tillverkar isdubbar och övar mig att använda dem
Beskrivning: Explorerscouten tillverkar isdubbar och övar sig att använda dem.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren tar själv reda på eller ger i uppdrag åt en patrullmedlem att ta reda på hur man gör isdubbar och arrangerar en övning på is.

 
Jag kan sätta upp samt vårda tre olika bivacker
Beskrivning: Explorerscouten kan sätta upp och vårda tre olika bivacker som till exempel halvplutontält, vindskydd, kåta eller vandringstält.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar tillsammans med patrullen hur aktiviteten förverkligas.

 
Jag klättrar under ledning av en sakkunnig på is eller klippor
Beskrivning: Explorerscouten prövar is- eller klippklättring under ledning av en sakkunnig.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker med hjälp av lotsen upp en person som kan lära ut klättringens grunder åt patrullmedlemmarna.

Tips: Pröva också på väggklättring.

 
Jag behärskar de kunskaper i första hjälpen som lärs ut på kurser i första hjälpen
Beskrivning: Explorerscouten lär sig de kunskaper i första hjälpen som lärs ut på grund- och/eller fortsättningskursen i första hjälpen genom att delta i en första hjälpen kurs ordnad av till exempel Röda Korset.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren tar reda på om det på orten ordnas första hjälpen kurser som explorerscouterna kan anmäla sig till och uppmuntrar scouterna att delta i kursen. Färdigheterna kan repeteras på ett möte efteråt så att de som deltagit i kursen lär ut färdigheterna åt de övriga patrullmedlemmarna.

Tips: Repetera första hjälpen kunskaperna regelbundet genom att ordna övningar eller gå igenom situationer. Bekanta er också med vilka krav säkerhetsföreskrifterna ställer på ledarnas kunskaper i första hjälpen.

 
Vi lär oss göra en nödbivack och övar oss att reparera utrustning i ödemarken
Beskrivning: Patrullen lär sig göra en nödbivack och övar sig på att reparera utrustning i ödemarken.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar tillsammans med patrullen en utfärd under vilken aktiviteten utförs och gör upp en arbetsfördelning som innehåller bland annat: anskaffning av utrustning, bekantning med olika metoder att reparera utrustning och information om hur man bygger en nödbivack i naturen.

Tips: Sammanställ ett lätt reparationskit åt patrullen.

 
Jag vet hur utrustningen för en en vecka lång vandring packas
Beskrivning: Explorerscouten lär sig före vandringen hur man packar en ryggsäck rätt och utvärderar sin packningsmetod efter vandringen.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ordnar som en del av vandringsförberedelserna ett möte där packning av utrustning lärs ut. Före vandringen skriver explorerscouterna upp allt som de packar i ryggsäcken och hur mycket sakerna väger. Efter vandringen utvärderar scouterna packningens vikt, användbarhet och balans.

Tips: Sammanställ en lista på era bästa packningsknep.

 
Jag kan vårda min skidutrustning
Beskrivning: Explorerscouten lär sig vårda sin egen skidutrustning; valla, rengöra och förvara.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker tillsammans med lotsen upp en sakkunnig som lär ut vård av skidutrustning åt patrullen, Patrullen gör skidutfärder med vallade skidor i olika väderförhållanden och testar hur det går.

Tips: Delta tillsammans i ett längre skidevenemang.

 
Vi arrangerar en övning i första hjälpen för spejarscouterna
Beskrivning: Patrullen ordnar en första hjälpen övning för spejarscouterna och går igenom den med dem efteråt och repeterar första hjälpen kunskaper som behöver repeteras.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar en lämplig övning tillsammans med patrullen och funderar på var och när övningen kunde förverkligas. Patrulledaren gör också upp arbetsfördelning och ansvarar för tidtabellen.

Tips: Gör övningen mer verklighetstrogen med hjälp av konstgjort blod och sår gjorda av latex, målade blåmärken och andra effekter.

 

 

Fågel eller fisk

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi arrangerar en småkrypssafari för en utvald grupp
Beskrivning: Patrullen ordnar ett småkrypssafari för en yngre åldersgrupp, sina egna föräldrar, en explorerscoutpatrull från en annan kår eller liknande. Patrullen bekantar sig med olika arter och funderar på hur safarin förverkligas.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker upp material inför planeringsmötet och kommer med lotsen överens om lämplig målgrupp och tidpunkt.

Tips: Börja med att bekanta er med småkrypen vid en skogsgöl eller ett kärr där småkrypsvärlden är intressant. Kom ihåg att beakta fridlysning.

 
Vi bongar fåglar under sommaren och jämför våra resultat på hösten
Beskrivning: Patrullen lär sig känna igen fågelarter genom att bonga fåglar under sommaren. Patrullen kan utmana en annan patrull i fågelbongning.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar projektets inledande möte som hjälper explorerscouterna i deras uppgift. På mötet kan man till exempel lära sig fågelläten med hjälp av en cd med fågelsång, spela fågeldomino eller -memory, teckna fåglar eller liknande.

Tips: Far på fågelexkursion tillsammans. Många föreningar ordnar fågelexkursioner.

 
Vi deltar i en guidad naturutfärd
Beskrivning: Patrullen deltar i en naturutfärd. Naturskyddsförbund, kommuner och församlingar ordnar sådana med jämna mellanrum. Patrullen kan också ordna en egen utfärd och bjuda med en expert.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren fungerar som kontaktperson och anmäler patrullen till naturutfärden och informerar patrullmedlemmarna om utrustning och tidtabell.

Tips: Guidade naturutfärder ordnas på många orter. Gör en utfärd längre bort från hemknutarna.

 
Vi bekantar oss med eko-kor eller andra eko-kreatur
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med regler och bestämmelser gällande ekologisk produktion och funderar på nyttan med ekoprodukter. Patrullen besöker ett ekojordbruk.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen kommer överens om besöket med ekojordbrukets ägare. Patrullmedlemmarna kan ges i uppgift att i förväg bekanta sig med ekobestämmelser. Under eller efter utfärden diskuteras ekoprodukternas nytta för oss själva och för miljön.

Tips: Intervjua en ekoproducent och skriv en artikel om saken i kårtidningen.

 
Vi besöker en djurgård eller en djurpark och funderar på om djuren har tillräckligt mycket utrymme
Beskrivning: Åldersgruppen gör en gemensam utfärd till en djurgård eller en djurpark. Varje patrull bekantar sig på förhand med en djurart. Under besöket gör explorerscouterna till exempel parvis en utvärdering av djurens utrymmen. I slutet av utfärden diskuterar gruppen tillsammans med lotsen utvärderingens resultat och djurparkernas betydelse.
Patrulledarens instruktioner: Utfärden planeras med lotsen och de andra patrulledarna.

 
Vi gör ett spel som kan hjälpa spejarscouterna att lära sig nya djur-, växt-, fågel-eller stenarter
Beskrivning: Patrullen gör ett spel som spejarscouterna kan spela till exempel på en utfärd eller på ett möte, där de lär sig nya djur-, växt, fågel- eller stenarter.
Patrulledarens instruktioner: Spelet kan göras som ett gemensamt projekt i patrullen, eller så delas patrullen in i par och varje par gör ett spel om ett eget ämne.

Tips: Spela olika brädspel för att få inspiration och idéer.

 
Jag bongar och fotograferar tio fåglar, maskar, skalbaggar, kräldjur, fiskar eller liknande
Beskrivning: Explorerscouten väljer den djurgrupp som intresserar honom mest och utför aktiviteten. Resultaten kan noteras an efter under aktivitetens gång på en poster, eller så kan de presenteras på en gång efter att aktiviteten är gjord.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar aktivitetens förverkligande med lotsen. Det kan vara bra att fundera på hur man gör aktiviteten så att den är relativt enkel att genomföra, men så att man ändå inte väljer den enklaste utvägen.

 
Vi planerar och förverkligar en nattlig bäver-, uggle-, insekts- eller fladdermusutfärd
Beskrivning: Patrullen planerar och förverkligar en naturutfärd och studerar däggdjurs- insekt eller fågelarter som rör sig nattetid.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar utfärden tillsammans med patrullen, delar ut uppgifter och bjuder in lotsen att hjälpa till med någon liten uppgift.

Tips: Passa på att samtidigt göra andra aktiviteter som kan utföras nattetid, till exempel masurliljan eller en nattlig stilla stund vid lägerelden.

 

 

Ut i naturen

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Vi gör fågelholkar och hänger upp dem i skogen
Beskrivning: Patrullen tillverkar fågelholkar och för ut dem till lämpliga platser i skogen. Fågelholkarna kan målas i olika färger och mönster. Före holkbygget söks mått och instruktioner fram och patrullen funderar på vilka arter som kan tänkas förekomma i omgivningen.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren skaffar material till exempel i samarbete med en annan patrullmedlem eller med lotsen. En patrullmedlem kan få i uppdrag att skaffa instruktioner.

Tips: Följ med hur många av fågelholkarna som bli bebodda på sommaren. Städa holkarna på vintern.

 
Vi bekantar oss med finländskt skogsbruk
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med finländskt skogsbruk till exempel genom att besöka ett skogsbruk eller forststyrelsen eller genom att diskutera med en person som kör skogsbruksmaskiner. Samtidigt kan patrullen också bekanta sig med några av de många arbeten som berör skogsbruk eller skogsvård eller delta i skogsvård till exempel genom vägrenstalko eller vedanskaffning.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren gör upp en plan tillsammans med lotsen och kommer överens om besök eller träff med kontaktpersonen.

Tips: Gör en utfärd till ett kalhygge. Vilka arter hittar ni? Följ med hur naturen utvecklas efter hygget.

 
Vi ordnar en spännande naturutfärd för vargungar, äventyrsscouter eller spejarscouter
Beskrivning: Patrullen ordnar en spännande, upplevelserik och annorlunda naturutfärd för en yngre åldersgrupp. Utfärden kan ordnas som en del av åldersgruppens utfärd eller under ett möte.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren planerar utfärden tillsammans med patrullen, delar ut uppgifter och ser till att tidtabellen följs.

Tips: En utfärd nattetid är alltid spännande.

 
Vi gör eller söker upp en letterbox eller en geocache
Beskrivning: Patrullen bekantar sig med letterboxing och geocaching på nätet och gör därefter en egen letterbox eller geocache, eller söker upp någon annans.
Patrulledarens instruktioner: Ifall en egen cache görs sköter patrulledaren om uppgiftsfördelningen. Tipset planeras tillsammans och patrulledaren ansvarar för att tipset kommer upp på rätt ställe på nätet.

Tips: Bra webbplatser är lodjaus.partio.net och www.geocaching.fi (dessa är på finska). Utmana kårens ledarråd eller en annan explorerscoutpatrull att hitta er cache.

 
Vi gör en presentation över intressanta utfärdsmål i vår hemkommun
Beskrivning: Patrullen gör ett bildspel, en broschyr eller en sida på nätet över intressanta utfärdsmål i hemkommunen. Presentationen kan till exempel visas/delas ut i samband med kårens gemensamma fest eller publiceras i lokaltidningen.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen bestämmer tillsammans vilka utfärdsmål som presenteras och på vilket sätt. Lotsen följer med hur projektet framskrider och stöder där det behövs.

 
Jag vadar genom kärr, bestiger berg och simmar i bäckar
Beskrivning: Patrullen utkämpar sinsemellan en fysiskt krävande men lekfullt förverkligad tävling i olika grenar och terränger.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan på egen hand eller tillsammans med patrullen välja en eller flera grenar som patrullen testar i olika terränger. Patrulledaren informerar om nödvändig utrustning.

Tips: Ordna en trekamp i utmanande och annorlunda terränger; träskfotboll, konditionstest i bergsbestigning (vems puls jämnar snabbast ut sig efter bergsbestigningen), simtävling i en bäck...

 
Vi planerar och förverkligar, alternativt rustar upp, en utmärkt naturstig
Beskrivning: Patrullen eller hela åldersgruppen rustar upp en naturstig som redan finns, eller planerar och förverkligar en ny. För att bygga eller rusta upp en naturstig behövs behörigt tillstånd och stöd av vuxna i planeringsskedet. Den färdiga naturstigens öppningstillfälle kan vara festligt och lokaltidningen kan inbjudas.
Patrulledarens instruktioner: Projektet kräver att hela gruppen binder sig till det och att planeringen sker noggrant tillsammans med lotsen.

Tips: Besök parvis olika naturstigar runtom i Finland och samla in goda tips från dem.

 
Vi söker upp patrullens egen plats för en stilla stund i närterrängen

Beskrivning: Patrullen söker upp en egen plats i närterrängen som lämpar sig för stilla stunder. Då platsen är hittad kan patrullen fundera på om man vill hämta dit till exempel en samling naturföremål eller bygga något litet föremål på platsen. Patrullen kan också komma överens om att var och en under veckan besöker platsen ensam. Efteråt diskuteras tankar som föddes i ensamheten.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren kan söka fram lämpliga redskap för den första gemensamma stunden på platsen.

Tips: Ifall det är möjligt, göm breven som ni skrivit till er själva i framtiden (annan aktivitet) på platsen.

 

 

För moder jord

Ur denna ficka avläggs varje år minst en aktivitet.

 

Aktiviteter

Jag snålar med energin i en veckas tid. Jag för bok över mina val och vi jämför våra anteckningar på ett möte
Beskrivning: Explorerscouten sparar energi i en vecka med olika metoder. Före energispararveckan bekantar sig scouten med hur man kan spara energi och varför det är viktigt.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren utbildar patrullmedlemmarna i energisparande på ett praktiskt möte med energi som tema. Programmet kan bestå bland annat av frågesporter eller en bana med kontroller.

Tips: Räkna ut ditt ekologiska fotspår. Räkna ut hur stor belastning din familj utgör för miljön.

 
Vi ordnar skräp- eller krattningstalko i kåren
Beskrivning: Patrullen ordnar ett talko med syfte att öka trivseln i omgivningen. Talkot kan ordnas vid stugan eller kårlokalen, eller som vägrenstalko eller talko i en park.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen planerar talkot tillsammans, patrulledaren ansvarar för uppgiftsfördelning och tidtabell. Viktigt att notera är bland annat redskap, informationsgång, talkomat och arbetsuppgifter.

Tips 1: Musik, god mat och bra pausprogram bidrar till god stämning på talkot.

Tips 2: Ordna en skräputställning av det ni samlat ihop.

 
Vi tävlar om vem i gruppen som får till stånd den största förändringen i andra människors beteende gentemot miljön
Beskrivning: Explorerscouterna tävlar om vem som får till stånd den största förändringen i andra människors miljöbeteende. Tävlingen kan till exempel genomföras så att man utmanar folk att delta i vatten- eller energispararkampanjer, kampanjer för att minska den ekologiska ryggsäcken och ett pris kan ges åt den som lyckats bäst. Tävlingen kan gärna pågå i minst en månad så att riktiga resultat kan nås.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren söker i förväg fram material kring miljöfostran, till exempel angående energi- eller vattensparande, konsumtionsbeteende eller återvinning. Patrullen planerar kampanjen tillsammans, patrulledarens uppgift är att ansvara för uppgiftsfördelningen.

Tips: Utmana också andra kårer.

 
Jag deltar i Nodu-verksamhet eller i ett annat miljöbetonat samarbetsprojekt
Beskrivning: Explorerscouten deltar i ett miljöbetonat samarbetsprojekt, till exempel Nodu. Nodu är scouternas och havsforskningsinstitutets gemensamma projekt som följer med algblomningen och eutrofieringen i Östersjön. Övriga miljöforskningsprojekt och restaureringsprojekt finns runtom i Finland.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren ser till att patrullen utför sin uppgift enligt överenskommelse.

 
Jag bekantar mig med och deltar i ett naturskyddsprojekt som jag förverkligar på min hemort
Beskrivning: Explorerscouten deltar ensam, i par, med hela patrullen eller med hela åldersgruppen i ett naturskyddsprojekt på den egna orten. Projekt ordnas av bland annat Finlands Naturskyddsförbund, Natur och Miljö, Forststyrelsen, kommuner och byaföreningar. Hjälpa kan man göra till exempel genom att delta i ett ängs- eller strandtalko, rusta upp en källa eller bygga spångar.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren erbjuder olika alternativ. Var och en kan söka sig till ett projekt som intresserar honom/henne, eller så kan patrullen tillsammans delta i ett projekt.

Tips: Information om föreningarnas verksamhet finns på deras webbplatser.

 
Vi besöker en avstjälpningsplats, ett vattenreningsverk, en återvinningscentral eller en annan instans där miljöbetonade ärenden sköts
Beskrivning: Patrullen kommer med instans överens om besöket och utför besöket enligt planerna.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren tar kontakt med centralen och kommer överens om besöket och om guidning med kontaktpersonen.

Tips: Gör något produktivt i samband med besöket. Ta med problemavfall hemifrån eller kårlokalen till problemavfallsstationen, intervjua en expert på vattenreningsverket om vattenkonsumtion, undersök vad människor för till avstjälpningsplatsen och fundera på vad man kunde göra bättre.

 
Vi diskuterar vad som är fel i vår näromgivning och gör något för att rätta till felet
Beskrivning: Patrullen funderar på hur man kunde öka trivseln i näromgivningen och ordnar ett jippo för saken eller skriver en motion.
Patrulledarens instruktioner: Patrullen funderar tillsammans på hur man kunde ta tag i saken. Patrulledaren tar till följande möte reda på vilka eventuella tillstånd som behövs eller hur man ska gå till väga, så att patrullen kan gripa tag i saken.

Tips: Trivseln kan ökas på många olika sätt: mindre skräp, fler skräpkorgar, städade vägrenar, mindre klotter på väggarna, planteringar i ortens centrum, rena badstränder.

 
Vi tar reda på vilken inverkan vår kår har på miljön
Beskrivning: Patrullen utvärderar kårens inverkan på miljön och lägger fram tre förbättringsförslag. Patrullen kan till exempel räkna ut den ekologiska ryggsäckens vikt för kåren och lista kårens styrkor och svagheter i miljöfrågor. Ett konkret och realistiskt förslag på hur miljön kunde beaktas bättre i kåren görs och presenteras för kårens styrelse eller ledarråd med hjälp av till exempel en bildvisning.

Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren presenterar den färdiga planen för ledarrådet eller styrelsen.
TipsNät: Tvätta sig på läger

 
Vi gör en ställningstagande eller informativ miljöbetonad fotoserie, filmsnutt eller artikel för till exempel lokaltidningen, Scoutposten eller kårens fest
Beskrivning: Explorerscouterna gör parvis eller tillsammans med patrullen en ställningstagande eller informativ miljöbetonad fotoserie, filmsnutt eller artikel för till exempel lokaltidningen, Scoutposten eller kårens fest. En fotoserie kan till exempel göras på temat ”vad är vackert, vad inte”, en filmsnutt kan vara en dokuentär om en konsumtionsvaras färd till avstjälpningsplatsen och artikeln kan behandla onödigt shoppande.
Patrulledarens instruktioner: Uppgiften kan göras som patrullens gemensamma projekt eller av explorerscouterna parvis. Lotsen kan ge råd om hur slutresultatet visas upp.

Jag lever en vecka utan TV, dator och videospel
Beskrivning: Explorerscouten lever utan TV, dator och TV-spel i en vecka och kan till exempel föra dagbok över hur det känns och vad han gjort istället. I patrullen diskuteras vad vars och ens tid gick till istället och om det var bättre för miljön.
Patrulledarens instruktioner: Lotsen utmanar explorerscouterna att leva utan apparaterna i en vecka, och leder diskussionen efteråt. Patrulledaren kommer överens om tidpunkt och arrangemang med lotsen.

 
Vi gör trafikräkning under rusningstid eller på en livligt trafikerad gata
Beskrivning: Patrulledaren gör trafikräkning under rusningstid eller på en livligt trafikerad gata, och räknar på basen av resultatet ut till exempel koldioxidbelastningen och funderar på vad man kunde göra för att öka användandet av cykel eller kollektivtrafik. Patrullen kan till exempel skriva en motion om att öka cykelvägarna på kommunens område.
Patrulledarens instruktioner: Patrulledaren funderar på förhand ut hur trafikräkningen kan göras till en rolig upplevelse. Görs aktiviteten parvis? Ska man ha matsäck med? Vad kan man göra samtidigt? Trafikens inverkan på miljön räknas i slutet av mötet eller på följande möte. Lotsen kan rådfrågas vid tolkning av resultaten.