Kreativitetsfyren

Mera information om Kreativitetsfyren hittar du i Spejarlotsens del av Ledarmappen.

Målsättning

 • Spejarscouten övar kreativt tänkande och problemlösning
 • Spejarscouten får scenvana
 • Spejarscouten får erfarenhet av att organisera ett evenemang
 • Spejarscouten lär sig nya färdigheter

 

Allmänna krav för fyren

 • Spejarscoutpatrullen planerar och förverkligar en kreativ produktion i vilken de har användning för sina hantverkskunskaper, sin uttrycksförmåga och eller sina kommunikationskunskaper.
 • Spejarscoutpatrullen arrangerar en premiär som riktar sig till andra än den egna patrullens medlemmar. Under premiären visar de upp sin produkt eller förevisar sin produktion. Som publik fungerar t ex hela kåren, övriga spejarscouter eller äventyrsscouterna.

 

Fyrens utmaningar

Planering

 • Nivå 1    Lotsen ger patrullen en färdig plan eller ett färdigt manuskript.
 • Nivå 2    Lotsen ger exempel på planer.
 • Nivå 3    Patrullen planerar själv, med stöd av lotsen.
 • Nivå 4    Patrullen planerar hela produktionen själv.

 
Kunskapsnivå

 • Nivå 1    Under fyren använder patrullen sig av grundkunskaper i uttrycksförmåga och enkla hantverkskunskaper som de lärt sig t ex under etappen.
 • Nivå 2    Under fyren använder patrullen sig av grundkunskaper i uttrycksförmåga och enkla hantverkskunskaper som de lärt sig t ex under etappen. Därtill fördjupar fyren något utvalt delområde.
 • Nivå 3    Under fyren använder patrullen sig av grundkunskaper i uttrycksförmåga och enkla hantverkskunskaper som de lärt sig t ex under etappen. Därtill fördjupar fyren flera utvalda delområden.
 • Nivå 4    Under fyren används olika kunskaper inom uttrycksförmåga och hantverk mångsidigt.

 
Produktionens omfattning

 • Nivå 1    Produktionen bestäms inte under kurstagningsskedet utan produktionen utvecklas ur idéer från aktiviteterna och patrullens kunskapsnivå mot slutet av etappen.
 • Nivå 2    Patrullen utarbetar produktionens tema medan de lär sig nya färdigheter (utför aktiviteter). Fyren slås fast senast ungefär mitt i etappen. Förberedelserna tar ett veckoslut och ett par möten.
 • Nivå 3    Patrullen funderar över några olika alternativa teman för produktionen redan i början av etappen. Det slutliga temat väljs under etappen på basen av de nya färdigheter patrullen lärt sig under etappen.
 • Nivå 4    Temat för produktionen klarnar redan i början av etappen, och produktionen förbereds under hela etappen. För etappen väljs aktiviteter som direkt kan användas för produktionen.

 
Organisationsförmåga

 • Nivå 1    Produktionen arrangeras som en del av ett orligt evenemang
 • Nivå 2    Patrullen arrangerar ett årligt evenemang, och presenterar sin produktion under evenemanget.
 • Nivå 3    Patrullen ordnar ett evenemang på basen av en färdig idé, eller ett årligt evenemang på ett nytt sätt.
 • Nivå 4    Patrullen ordnar ett evenemang utgående från en egen ny idé.

 
Information

 • Nivå 1    Spejarscouterna funderar på möjliga informationskanaler. Patrullen väljer en eller två informationskanaler och gör ett enkelt meddelande. Informationen kan ha formen av en enkel plansch på kårlokalens vägg, eller ett meddelande i textform som kårens tidningsredaktör eller webbredaktör ombryter i lämpligt format.
 • Nivå 2    Spejarscouterna funderar på möjliga informationskanaler. Patrullen väljer en eller två informationskanaler och gör ett stilfullt meddelande. Informationen kan t ex ha formen av en sida i kårtidningen, ett meddelande på webben eller en plansch på kårlokalens vägg.
 • Nivå 3    Information om evenemanget ges ut på bästa sätt Dessutom dokumenteras produktionen för eftervärlden t ex genom fotografier, i kårtidningen, eller på video.
 • Nivå 4    Information om evenemanget ges ut på bästa sätt Dessutom dokumenteras produktionen för eftervärlden t ex genom fotografier, i kårtidningen, eller på video. För dokumentationen används mångsidigt aktiviteter på nivå 4 som t ex intervjuer, editering av videofilmen och eller bildbehandling.

 

Exempel: Ett skådespel till St. Göransdagsfesten

Produktionens omfattning
Under etappens kurstagningsskede besluter sig patrullen inte ännu för vad produktionen skall vara utan de börjar avlägga de aktiviteter som verkar roliga. Under etappen bestämmer sig patrullen för vad fyren skall vara. Lotsen berättar att fyren blir under kårens St Göransdagsfest.

Planering
Patrullen använder en färdig berättelse ur scoutlitteraturen.

Kunskapsnivå
Ungefär mitt i etappen funderade spejarscouterna över vilka aktiviteter de tyckt om. En del av patrullen gillade att pyssla av papper och en del tyckte bäst om att uppträda. Under patrullförläggningen gjorde patrullen en drakmask, en riddarhjälm och en tiara åt prinsessan och övade skådespelet.

Organisation
Spejarscouterna bidrog till St Göransdagsfestarrangemangen med sitt skådespel, och andra planerade resten av evenemanget.

Information
Spejarscouterna gjorde en fin och lockande plansch om sitt skådespel och St Göransdagsfesten.

 

Exempel: En sångkväll

Produktionens omfattning
Under etappens kurstagning kom patrullen på tanken på en sångkväll för vargungarna. Under etappens lopp bestämmer sig patrullen för en sångkväll med lekar och patrullens eget musikframträdande.

Planering
Patrullen planerade sångkvällens program tillsammans med patrulledaren, utan hjälp av lotsen.

Kunskapsnivå
Spejarscouterna hittade på att öva in ett eget musiknummer med egna instrument. Patrullen tillverkade alltså rytmpinnar, ett rytmägg och andra instrument.

Organisation
Patrullen delade upp ansvarsuppgifterna: reservera utrymmet, fixa till utrymmet, ordna servering och gå till butiken, kopiera sångpapper...

Information
Patrullen gjorde en plansch till kårlokalen och en reklam på kårens webbplats.

 

Exempel: En lådbil

Produktionens omfattning
Under Etappens kurstagning besluter sig patrullen för att bygga en lådbil.

Planering
Utgående från lotsens exempel planerade patrullen själv sin lådbil, valde material och funderade på modellen. Förevisningen av lådbilen gjordes på kårens vårfest. En del av patrullen koncentrerade sig på att bygga bilen, en del på informationen före, och en del på att presentera bilen under vårfesten.

Kunskapsnivå
Patrullen byggde bilen under hantverksaktiviteterna. Ett par spejarscouter koncentrerade sig på själva förevisningen av bilen och på hur man skulle berätta om alla tekniska detaljer. Modell tog pojkarna av formulakonferensiärerna, och de övade improvisation genom att speaka formulatävlingar som de sett på TV.

Organisation
Lådbilen förevisades på kårens vårfest. Gästerna gavs möjlighet att bekanta sig närmare med bilen. Under vårfesten ordnades ett lotteri där huvudvinsten var en provtur med lådbilen.

Information
I informationen om vårfesten gjorde patrullen reklam för lådbilen. Vid presentationstillfället fotograferade och videofilmade patrullen. Videon lades sedan ut på youtube. Till kårtidningen skrev patrullen en grej om förevisningen av lådbilen, med fotografier. I artikeln utmanade patrullen också alla tidigare lådbilsbyggare till en lådbilstävling på kårens sommarläger.

 

Exempel: Video eller film

Produktionens omfattning
Redan under etappens kurstagningsskede blev patrullen inspirerad att göra en video.

Planering
Bland lotsens olika förslag valde patrullen en Förstahjälpen utbildningsfilm om skärsår.

Kunskapsnivå
Lotsen ordnade en spejargrej för alla kårens spejarscouter om videofilmning och editering, och om att skriva manus. Efter detta delade patrullen upp sig för att skriva manus, planera otroliga effekter och reda ut rätt vård.

Organisation
När videon var klar ordnades ett förstahjälpen utbildningstillfälle för äventyrsscouterna där videon visades och alla fick prova sina kunskaper i första hjälpen.

Information
Spejarscouterna förde en inbjudan till förstahjälpen-utbildningen åt äventyrsscouterna. Dessutom satte de upp en plansch om utbildningen på kårlokalen.