Media

Behöver du hjälp med att hitta rätt kontaktperson, få bildmaterial eller information om vad som händer inom Finlands Svenska Scouter r.f.?

 

För information om Finlands Svenska Scouter
Lönnberg Kate, informatör, ansvarig för den svenskspråkiga informationen (09) 8865 1310, 044 272 3463
Sahala Jonna, verksamhetsledare, (09) 8865 1330, 050 3535 037
Heidi Öller, kommunikationsansvarig i styrelsen
E-postadresser: fornamn.efternamn@fissc.fi

 

Finskspråkig scoutverksamhet: Scoutstationens informationsavdelning
 Johanna Karonen, kommunikationschef
(09) 8865 1124, 040 455 9562
Elina Eskola, informatör, PARTIO-lehti,
(09) 8865 1111
Jussi Elo, marknadsföring (09) 8865 1161

E-postadresser: fornamn.efternamn@partio.fi

 

Nyheter och information
www.fissc.fi
 
www.partio.fi

Finlands Svenska Scouter r.f:s logotyp