Äldre ledare

Äldre ledare (över 22 år) fungerar som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöder och handleder explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag.
 

Ledarmappen

Ledarmappen är till för dig som fungerar som akela, kapten, lots eller åldersgruppsansvarig, och mappen innehåller allt du behöver veta om alla åldersgrupper och deras program.