Anmälan till Partiomestari börjar

datum: 28.02.2014-21.03.2014

Finlands Scouter Ry, FiSSc och scoutdistrikten har tillsammans bestämt att gå med i YLE:s TV-serie Partiomestari i samarbete med  produktionsbolaget Story of Sports.

Tv-serien Partiomestari spelas in i juni, juli och augusti för YLE:s TV2. Inspelningarna sker i sydvästra Finland.

REKRYTERING AV TÄVLINGSPATRULLER

I programmet tävlar spejarscouter, 12–15-åringar. Tävlingspatrullerna kan vara flick-, pojk-, och blandpatruller. En tävlingspatrull består av tre deltagare. Ansökan sker genom att varje tävlingspatrull presenterar sig genom ett videoklipp på max. 2 minuter där alla patrullmedlemmar syns, talar och verkar. I videon lyfter patrullen fram någonting intressant från sin egen hemort. Videon bör innehålla bland annat att patrullen gör någonting. De valda patrullernas presentationsvideo bör vara till förfogande för Partiomestari-projektet t.ex. för marknadsföring av TV-serien.

Klippet, som bör namnges med patrullens namn, laddas upp på Youtube eller motsvarande videotjänst. Patrullen skickar e-post med länken till videoklippet senast tors 20.3.2014 kl. 16.00 till adressen tiina.kreku@fissc.fi. I samband med ansökan bör det finnas spejarscouternas namn, födelsetider, kontaktuppgifter och kår. Därtill skall man uppge spejarscouternas klädstorlek. I ansökan meddelas namn, telefonnummer och e-postadress för patrullens kontaktperson. Namn om kontaktpersonen är vårdnadshavare, kårchef, lots eller annat. Kontaktpersonen bör vara anträffbar hela sommaren och vidarebefordra information om projektet till tävlingspatrullen och vice versa. Varken kontaktperson eller vårdnadshavare deltar i inspelningarna och deras uppehälle bekostas inte under projektet.

De utvalda tävlingspatrullerna meddelas personligen skriftligt och patrullens kontaktperson meddelas per telefon senast under vecka 16. I brevet finns ett formulär där patrullen bekräftar deltagandet i projektet. De patruller som inte valts meddelas genom ett brev till patrullens kontaktperson senast under vecka 16. Ifall patrullen blir vald måste tävlingspatrullen nämna en reservmedlem, i händelse av att någon från patrullen inte kan delta i inspelningarna. Reservmedlemmen behöver inte delta i Storfesten. Reservmedlemmen anges efter valet i samband med att patrullen bekräftar deltagandet i projektet.

INSPELNINGARNA

Presentationsavsnittet av TV-serien Partiomestari och tävlingspatrullerna spelas eventuellt in i Kouvola under Storfesten. Tävlingspatrullen förbinder sig till att delta i Partiomestarit-förhandsträffen (förberedelser för patrullerna och eventuellt även inspelning av presentationsavsnittet) på evenemanget Kohtaaminen 27.4.2014 på Olympiastadion. Patrullen anmäler sig till evenemanget då den blivit vald. Till förhandsträffen behöver man inte skicka reservmedlemmen. Noggrannare information om förhandsträffen inom kort.

De egentliga inspelningarna genomförs i slutet av juli – början av augusti under vecka 31. Patrullerna mediatränas för inspelningarna 28– 29.7. Inspelningarna äger rum 30.7–2.8.2014 och inspelningarnas reservdag är 3.8.2014. Patrullerna träffas 28.7 kl. 10.00 i Åbo. Patrullerna övernattar under inspelningarna i egna tält och i logibyggnaden som finns på inspelningsområdet.

TILLÄGGSUPPGIFTER

För mer information kontakta FiSSc:s verksamhetsledare Tiina Kreku (tiina.kreku@fissc.fi) tel. 044 064 6464. TV-serien Partiomestari sänds under sju veckor på hösten 2014.