Internationellt

Scouting – en internationell rörelse

Det finns sammanlagt 38 miljoner scouter i hela världen. Dessa scouter kommer från 155 av världens länder. Scouting är en frivillig, öppen, självständig, politiskt obunden och internationell rörelse. Den internationella scoutrörelsen erkänner alla olika trosinriktningar och baserar sig på religionsfrihet.

Till scoutidealen hör att respektera varandra och att bygga vänskap över gränser. Internationell scouting i praktiken handlar om scoutresor, utländska scoutgäster på läger, utvecklingssamarbete och globala, gemensamma högtidsdagar, som t.ex. Thinkingday och den internationella fredsdagen.

Internationell scouting är också det att man lär sig att leva i en allt mer mångkulturell och globaliserad värld. Det handlar också om att samarbeta tillsammans med människor från många olika kulturer.

"En växande personlig vänskap och en upplyst, välmenande anda hos personer av olika nationalitet skapar inte bara en trevlig stämning, utan det kan ta form i starka garantier emot krig mellan nationer i framtiden.”
Lord Baden-Powell of Gilwell, grundare av scoutrörelsen

Vänskap över gränser

Till scouternas ideal hör att bygga vänskap över gränser och att respektera andra människor. Man kan tänka sig att alla kulturer och folk skapar en enda stor familj, som vi alla är del av och vårt gemensamma hem är jorden.

Scouternas hälsning med tre raka fingrar påminner oss om kärleken till Gud, våra nära, fosterlandet och mänskligheten, om att hjälpa andra och om att följa scoutidealen i våra liv. Den ring som formas av lillfingret och tummen symboliserar vänskap mellan alla världens scouter. Tummen ovanpå lillfingret betyder att den större beskyddar den mindre.

Internationella erfarenheter

Det finns stora mängder av internationella evenemang och möjligheter ute i värden och på hemmaplan. Det handlar bara om att ta tag i möjligheterna och att bygga vänskap över gränserna.

Finlands Scouter har täta kontakter både till scouterna i norden och till de andra grannländerna, Estland och Ryssland. Den enskilda scouten möter lättast scouter från andra länder på internationella scoutläger. Varje år ordnas många olika scoutläger i länder runtomkring i världen. Vad skulle vara ett bättre sätt att se världen och bekanta sig med ett land och dess kultur än att delta i ett internationellt scoutläger?

FS ordnar varje år några lägerresor till läger utomlands. Resan är planerad för dig, det enda du behöver göra är att anmäla dig till resan. Du kan också ordna en egen lägerresa. På dessa sidor hittar du information om internationella scoutläger. På världsorganisatinernas hemsidor hittar du fler möjligheter och mer information om vad som händer i scoutvärlden. Varje år finns det också många utländska scoutgrupper som kommer till Finland för att delta i läger. Din kår kan alltså fungera som värd för utländska scoutgrupper till exempel på ert sommarläger.

Genom scoutingen erbjuds också många möjligheter till volontärarbete i en säker miljö. Båda världsorganisationerna har flera scoutcenter runtom i världen. På dessa kan man förutom att bo och ta det lugnt också fungera som volontärarbetare. Till vissa av centren måste man ansöka om platsen under en viss tidpunkt, till andra är ansökningen öppen året runt.

Olika evenemang hittar du här.

 

foto: Ina Biström och Ida Ringbom