Ekonomi

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen stöder kårerna i administrativa och ekonomiska ärenden. Stödet sker genom att ekonomigruppen ser över frågor som uppkommer i skötseln av ekonomi i scoutsammanhang. Ekonomigruppen ordnar vid behov utbildningstillfällen och publicerar stödmaterial, som exempel kan nämnas projektekonom-manualen. Gruppen följer även utvecklingen i föreningsekonomiska frågor som kan ha betydelse för scoutingen i allmänhet.

Finans- och administrationsutskottet

Finans-  och administrationsutskottet övervakar förbundets ekonomi, behandlar förslag till budget och bokslut samt kommer med utlåtande om förbundets förmögenhetsförvaltning.

Finans-  och administrationsutskottet 2014
Pär Mickos,  ordförande
Emil Oljemark
Erik Stenberg
Janne Liuko
Hanna Wassholm
Malin Lindholm