Vuxna (22 år -)

Du kan komma med i scoutverksamheten när som helst, oberoende av om du har tidigare erfarenhet av scouting eller inte! Som scout är du medlem i en scoutkår. Vuxna inom scoutverksamheten fungerar vanligtvis med ledaruppdrag och som ett stöd och en handledare för de yngre ledarna i kåren.

Vuxna över 22 år hör inte till målgruppen för scoutverksamheten vilket innebär att det inte finns ett scoutprogram för scouter över 22 år. Den vuxna scoutens scouting består av ledarskapsuppgifter i olika omfattning, utbildning samt deltagande i evenemang och kurser. Läs mera om scoututbildningen och FiSSc:s kommande evenemang och kurser!

Kom med och möjliggör scouting för barn och unga samtidigt som du själv får nya upplevelser, erfarenheter och utvecklas som människa!

 
Svenskspråkiga scoutkårer finns på de flesta orter med svensk befolkning, leta reda på en kår nära dig i listan på kårer! Om du vill ha hjälp med att hitta en lämplig kår kan du kontakta regionkoordinatorn i den region du är bosatt i.
 
 

Bor du på en ort där det inte finns en svenskspråkig scoutkår? Är du intresserad av att vara med och grunda en ny kår och dra igång scoutverksamhet på din ort? Bekanta dig med informationen på dessa sidor och ta kontakt med regionsekreteraren i din region.

 

Din fribiljett till scouting – bli en frivillig vuxen!

Är du redo att vara frivillig?

Med en frivillig vuxen avses en vuxen person som inte är medlem i en scoutkår. Den frivilliga vuxna kan vara vem som helst som vill göra en insats för barn och unga. Frivilligverksamhet är belönande och just nu behövs det! Gör en god gärning – bli en frivillig vuxen inom scouting!

På de här sidorna hittar du information om hur lätt det är att bli en frivillig vuxen! 

 

Din fribiljett till scouting!

Scouting erbjuder den frivilliga vuxna en fin möjlighet att delta i ungdomsarbete och ge av sin tid för barns och ungas välmående. Den frivilliga vuxna hjälper utgående från sin egen förmåga och möjlighet till med mindre uppdrag som scoutkårens ledare behöver hjälp med.

Lönen för frivilligarbetet är nya erfarenheter och den belönande känslan av att ha gjort någonting gott. Har du funderat på att göra frivilligarbete för barnen och ungdomarna i ditt bostadsområde?

Vapari är namnet på Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters projekt med målsättningen att rekrytera frivilliga vuxna med i scoutverksamheten. Projektet startades i början av 2009 för att hjälpa scoutkårer att rekrytera flera vuxna. I många scoutkårer hjälper föräldrar och före detta medlemmar till med att driva verksamheten, hjälpen kan se ut på många olika sätt. Scouting ger dig som är vuxen möjligheten att dela med dig av ditt kunnande och ge av din tid för barns och ungas välmående.

Om du efter att ha provat på frivilligarbetet inom scoutingen vill bli medlem i en scoutkår är du välkommen med i verksamheten på löpande basis!

Ofta frågade frågor om att vara en frivillig vuxen inom scouting hittar du på finska på http://www.lilja.partio.fi/vapari/ilmoittaudu.php#faq

 

Scouting?

Scouting är en internationell ungdomsrörelse med ca 70 000 medlemmar i Finland, varav ca 5000 svenskspråkiga. Scoutingen i Finland fyller 100 år under 2010 och verksamheten grundar sig fortfarande till stor del på att förverkliga det internationella scoutprogrammet. Inom scoutinger gör unga för och tillsammans med varandra  - men vuxna behövs också.

Scoutverksamheten bedrivs i föreningar som kallas scoutkårer. I Finland fungerar 850 scoutkårer, varav 70 är svenskspråkiga scoutkårer. Scoutkårerna har mellan ett par tiotal till hundratals medlemmar. I scoutkårerna tar barn och unga i olika åldrar del av scoutprogrammet under de veckovisa mötena, under utfärder på veckoslut, på tävlingar och vandringar, på flera dagar långa läger och seglatser.

Läs mera om det finlandsvenska förbundet Finlands Svenska Scouter r.f. på www.fissc.fi och om den finländska takorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. på www.partio.fi.

 

Vad gör en frivillig vuxen?

Den frivilliga vuxna är intresserad av frivilligarbete tillsammans med barn och unga. Ett typiskt uppdrag för en frivillig vuxen är att lära scouter en färdighet. På http://www.lilja.partio.fi/vapari/images/Tekemista_riittaa.pdf. hittar du på finska en lista på saker som frivilliga vuxna har gjort tillsammans med scouter! Hittar du på listan någonting som du gärna skulle göra tillsammans med ett gäng scouter, eller saknas det som du gärna skulle lära ut?

Som frivillig vuxen är du inte medlem i scoutkåren och du deltar inte regelbundet i verksamheten utan utgående från dina egna önskemål, möjligheter och enligt överenskommelsen med scoutkårens ledare. Som frivillig vuxen fungerar du inte som ledare utan som en extra hand.

 

Anmäl dig!

Det är lätt att bli en frivillig vuxen inom scouting! Anmäl dig genom att ta kontakt med scoutkåren på orten, kontaktuppgifter till de svenskspråkiga scoutkårerna hittar du här. Du kan också kontakta Finlands Svenska Scouter r.f.:s kansli, kontaktuppgifter hittar du här.