Information till föräldrar

Som scoutförälder har du en viktig roll, du kan sporra och stöda ditt barn genom att låta henne/honom prova sina egna vingar genom scoutingen! Du kan också stöda scoutverksamheten genom att t.ex. ge ditt barns scoutkår en hjälpande hand. Svar på frågor du som scoutförälder kan ha hittar du förhoppningsvis på de här sidorna, tveka inte att ta kontakt med ledarna i ditt barns scoutkår eller med regionkoordinatorerna ifall du har ytterligare frågor!

 

Vad får scouten för betald medlemsavgift?

När medlemsavgiften är betald är ditt barn medlem i en scoutkår och därmed också medlem i Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Medlemskapet i FiSSc och SP-FS berättigar till deltagande i organisationernas olika evenemang och utbildning och i och med medlemsskapet är scouten försäkrad.   Scoutförsäkringen är en andrahandsförsäkring som gäller under scoutevenemang. Scouten får tidningarna Scoutposten och Partio och genom att visa upp medlemskortet får hon/han rabatt i scoutaffärer runt om i landet.

 

Hurudan utrustning kräver scouting?

För att delta i den egna gruppens veckovisa möten behövs vanligtvis ingen annan utrustning än papper och penna. För utfärder, förläggningar, hajker och läger krävs det en del utrustning så som en stor ryggsäck eller bärmes (rinkka) sovsäck, liggunderlag och kläder enligt årstiden d.v.s. kläder som tål väder, vind och slitage. Det är naturligtvis upp till var och en vad man har för utrustning men tillvaron i skog och mark är betydligt trevligare om man är rätt utrustad d.v.s. skyddad mot sol, regn och kyla samt med en bekväm väska på ryggen. Kostnaderna för utrustningen varierar beroende på tillverkare och kvalitet. Då scoutäventyren, i takt med åren, blir fler och längre kanske scouten behöver mera utrustning.

 

 

Vad ska jag tänka på då mitt barn åker på utfärd, förläggning, hajk eller läger?

  • Se till att ditt barn är anmält till evenemanget och att ledarna vet hur de, vid behov, kan få tag på dig. Upplys ledarna om ditt barns ev. sjukdomar, medicinering och/eller allergier.
  • Packa väskan tillsammans med din dotter/son så att hon/han vet vad hon/han har med sig och själv hittar sina saker.
  • Tänk på att ditt barns kläder är slittåliga och bekväma så att hon/han obehindrat kan uppleva scoutäventyr!

 

Föräldraföreningar

En del scoutkårer har en föräldraförening som stödorganisation. En aktiv föräldraförening underlättar kontakterna till hemmen, stöder och sporrar kårens ledare och hjälper enligt behov och möjlighet till med kårens verksamhet och medelsanskaffningar. Kårens ledare har vanligtvis fullt upp med att hålla kårverksamheten rullande, då är en föräldraförening ett välkommet stöd. Föräldraföreningen kan t.ex. i samarbete med ledarna hjälpa till med praktiska arrangemang som transporter eller matlagning.  

I många fall är föräldraföreningen organiserad som en understödsförening. Understödsföreningen kan t.ex. ordna en basar eller en teaterföreställning som bringar in en liten slant till kåren och samtidigt är ett evenemang där föräldrar och ledare möts.  

Scoutledarskapet är en fritidsysselsättning så många ledare drar kårens verksamhet samtidigt som de har många andra järn i elden. Om man som förälder vill stöda  scoutverksamheten så är en föräldra- eller understödsförening ett utmärkt sätt! Om du är intresserad av att stöda ditt barns scoutkår så tag kontakt med kårens ledare.