Bli scout

Scouting är en barn- och ungdomsrörelse, målgruppen för scoutverksamheten är barn och unga från 7 till 22 år. Vuxna behövs för att handleda och stöda unga ledare, och också som vuxen utvecklas man inom scoutrörelsen.

Inom scoutingen, lär vi oss av varandra och genom att göra tillsammans – barn, unga och vuxna.

Kom med i scoutverksamheten som den du är, och utvecklas till den du vill bli! Bli scout!

Jag är mellan 7 och 22 år och vill BLI SCOUT!

Jag är 22 år eller äldre och vill BLI SCOUT!